ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i estetiske fag

– Om programmet

Hvordan kan eldre kunstuttrykk få oss til å tenke nytt, i dag? Hvilke betydninger har kunstartene, utover sine estetiske objekter? Hva kan skjønnlitteraturen si om oss? Hvordan tenke teknologisk praksis som estetisk erfaring? Hva betyr tekst, materialitet og medialitet i en digitalisert kultur?

I ph.d-studiet i estetiske fag spesialiserer du deg innenfor humanistiske disipliner som kunsthistorie, litteraturvitenskap (engelsk, fransk, nordisk, tysk og allmenn litteraturvitenskap), dansevitenskap, drama & teater, filmvitenskap, kunsthistorie, medievitenskap og musikkvitenskap. Studiet gir også mulighet til en spesialisering på tvers av disiplinene, gjennom tverrfaglige og multidisiplinære forskningsprosjekter. Å studere til ph.d.-graden ved Det humanistiske fakultet gir deg frihet til å utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt basert på egne faglige interesser, forankret i etablerte fagmiljøer.

En ph.d.-grad innenfor de estetiske fagene gjør deg kvalifisert til forskerstillinger og gir førsteamanuensiskompetanse i universitets- og høyskolesystemet, i tillegg til å gi deg muligheter til å jobbe spesialisert innenfor forlag, departementer, offentlig forvaltning og råd, samt kultursektoren.

Ph.d.-studiet i estetiske fag består av:

  • Et selvstendig forskningsarbeid som skal resultere i en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå
  • Opplæring i vitenskapsteori og metode, som gir faglig tyngde og innsikt egenarten til de estetiske disiplinene
  • Øvelse i å sette ens eget fag inn i større sammenheng gjennom faglig refleksjon, og til det å artikulere de humanistiske fagene utfordringer og muligheter

Studiet er normert til tre års arbeid på fulltid, og er avhandlingsorientert. Arbeidet med avhandlingen er satt til 2 1/2 år, og i tillegg kommer en opplæringsdel tilsvarende 1/2 år.

Ph.d.-programmet for estetiske fag samler ph.d.-kandidater til studiets opplæringsdel, sikrer oppfølging underveis i prosjektperioden og fungerer som arena for faglig utveksling.


Tue, 13 Oct 2015 12:16:56 +0200

Forskning fra NTNU

 

god_of_war_2-12_mindre Foto: gemini.no

Antikke myter, ny teknologi

Noe veldig nytt møter noe veldig gammelt. Dataspill er antikkforskernes nye yndling.


 

Enlightenment News

Enlightenment News

Enlightenment News er et av fakultetets fire spydspissprosjekt. Prosjektet tar utgangspunkt i en av vår tids mest spennende initiativer innen digital humaniora: Digitaliseringen og tilgjengeliggjøringen av aviser og tidsskrifter fra 1700- og 1800-tallet.


Kvinner i for store herreskjorter. Foto: rushprint.no

Kvinner må gjøre det sjøl!

Selv om det ikke nødvendigvis finnes en egen kvinnelig estetikk, er tallenes tale klar, mener Anne Gjelsvik: Hvis kvinners fortellinger skal opp på lerretet, er det kvinner som må fortelle dem.