Ph.d.-program i estetiske fag

ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i estetiske fag

– Om programmet

Om programmet

Hvordan kan eldre kunstuttrykk få oss til å tenke nytt, i dag? Hvilke betydninger har kunstartene, utover sine estetiske objekter? Hva kan skjønnlitteraturen si om oss? Hvordan tenke teknologisk praksis som estetisk erfaring? Hva betyr tekst, materialitet og medialitet i en digitalisert kultur?

I ph.d-studiet i estetiske fag spesialiserer du deg innenfor humanistiske disipliner som kunsthistorie, litteraturvitenskap (engelsk, fransk, nordisk, tysk og allmenn litteraturvitenskap), dansevitenskap, drama & teater, filmvitenskap, kunsthistorie, medievitenskap og musikkvitenskap. Studiet gir også mulighet til en spesialisering på tvers av disiplinene, gjennom tverrfaglige og multidisiplinære forskningsprosjekter. Å studere til ph.d.-graden ved Det humanistiske fakultet gir deg frihet til å utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt basert på egne faglige interesser, forankret i etablerte fagmiljøer.

En ph.d.-grad innenfor de estetiske fagene gjør deg kvalifisert til forskerstillinger og gir førsteamanuensiskompetanse i universitets- og høyskolesystemet, i tillegg til å gi deg muligheter til å jobbe spesialisert innenfor forlag, departementer, offentlig forvaltning og råd, samt kultursektoren.

Ph.d.-studiet i estetiske fag består av:

  • Et selvstendig forskningsarbeid som skal resultere i en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå
  • Opplæring i vitenskapsteori og metode, som gir faglig tyngde og innsikt egenarten til de estetiske disiplinene
  • Øvelse i å sette ens eget fag inn i større sammenheng gjennom faglig refleksjon, og til det å artikulere de humanistiske fagene utfordringer og muligheter

Studiet er normert til tre års arbeid på fulltid, og er avhandlingsorientert. Arbeidet med avhandlingen er satt til 2 1/2 år, og i tillegg kommer en opplæringsdel tilsvarende 1/2 år.

Ph.d.-programmet for estetiske fag samler ph.d.-kandidater til studiets opplæringsdel, sikrer oppfølging underveis i prosjektperioden og fungerer som arena for faglig utveksling.

13 okt 2015

Forskning fra NTNU

Forskning fra NTNU

 

god_of_war_2-12_mindre Foto: gemini.no

Antikke myter, ny teknologi

Noe veldig nytt møter noe veldig gammelt. Dataspill er antikkforskernes nye yndling.


Kvinner i for store herreskjorter. Foto: rushprint.no

Kvinner må gjøre det sjøl!

Selv om det ikke nødvendigvis finnes en egen kvinnelig estetikk, er tallenes tale klar, mener Anne Gjelsvik: Hvis kvinners fortellinger skal opp på lerretet, er det kvinner som må fortelle dem.