Seksuell helse etter brystkreft

Forskningsgruppe

Seksuell helse etter brystkreft

Group images
Fra venstre: Steinar Lundgren, Øyvind Salvesen, Guro Aune, Marianne Nilsen, Monica J. Engstrøm, Randi J. Reidunsdatter, Sunil X.Raj, Vigdis Moen, Jarle Karlsen, Ragnhild E. Åsberg, Guro F. Giskeødegård, Tone F Bathen, Harriet Børset. Foto: Karl Jørgen Marthinsen/NTNU

Delstudie 3: Seksuell helse hos pasienter og partnere

Delstudie 3: Seksuell helse hos pasienter og partnere

Målet med denne studien var å undersøke utfordringer og endringer i seksualitet etter brystkreft hos både pasienter og deres eventuelle partnere. Vi ønsket å finne ut hvilket informasjonsbehov både pasienter og partnere har når det gjelder seksualitet, samt hvilke barrierer som hindrer dem i å ta opp dette i møte med helsevesenet.

Brystkreftpasientene fikk informasjon om studien på to-årskontroller på kreftavdeling og brystkirurgisk avdeling og via relevante informasjonskanaler på nettet som Brystkreftforeningen og Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning. Partnere ble rekruttert via pasientene.

Les mer:

I andre fase av prosjektet ønsket vi å intervjue kvinner fra den generelle befolkningen som ikke har hatt kreft og gjerne noen partnere. Disse personene vil være vil være en kontrollgruppe for gruppen med kreft og resultatene fra studien vil gi oss en bedre oversikt over hva som er relatert til kreftsykdommen og hva som er naturlige variasjoner i et livsløp. Studien ble annonsert i ulike media for å rekruttere deltakere.

Prosjektstatus:

Høst 2020 /vår 2021: Gjennomført intervjuer med 42 tidligere brystkreftpasienter og 19 partnere. De fleste intervjuene ble gjennomført digitalt med gode resultater.

Høst 2021: Ferdigstilte intervjuer med den friske kontrollgruppa,10 kvinner og 7 menn i den generelle befolkningen som ikke har hatt kreft.

I siste fase av prosjektet skal vi intervjue helsepersonell på respektive avdelinger for å undersøke hvordan dagens helsetjeneste kan møte pasientenes behov for hjelp på dette området.
 

Se vår sexolog Vigdis Moen er med i “Seksualitet24 / Sexterapi”, et program om seksualitet og kreft:


Samarbeid, finansiering og varighet

Samarbeid, finansiering og varighet

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU og St.Olavs hospital og er finansiert med midler fra Kreftforeningens- og Brystkreftforeningens Rosa-Sløyfe-aksjon og NTNU.
 
Prosjektet er godkjent av Regional etisk komité (REK id 58888) og prosjektperioden er 4-årig fra august 2020.


person-portlet

Kontakt

Randi Johansen Reidunsdatter
Førsteamanuensis
randi.j.reidunsdatter@ntnu.no
73412154
+4795253006

Brukerutvalg

Brukerutvalg

Brukerutvalget vårt består av tre tidligere brystkreftpasienter: