Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Rannestad, Toril; Reidunsdatter, Randi Johansen. (2014) Helsefremming hos overlevere etter brystkreft og underlivskreft. Helsefremming i kommunehelsetjenesten.

Rapport/avhandling

  • Reidunsdatter, Randi Johansen; Lundgren, Steinar; Rannestad, Toril; Frengen, Jomar; Frykholm, Gunilla. (2013) Health-Related Quality of Life After Radiotherapy Epistemological, methodological and clinical issues. 2013. ISBN 978-82-471-4320-9.
  • Eide, Randi Johansen. (2004) Validation of the diagnosis-specific questionnaire “PCSS”- in relation to intestinal symptoms : focus on psychometric properties, responsiveness and content validity. 2004.