Hva er innovasjon?

Hva er innovasjon?

For ansatte, stipendiater og studenter


Som universitet har vi et særskilt ansvar for å sørge for at kunnskapen vi produserer kommer samfunnet til nytte. Det finnes flere måter å gjøre dette på - én av dem er innovasjon basert på forskning. God kunnskapsforvaltning er viktig for å sørge for at gode idéer når samfunnet på forsvarlig vis.

Denne videoen introduserer innovasjonsbegrepet og ulike steg på veien fra idé til realisert innovasjon.

 

Neste tema

Realisering av idéer
For ansatte og stipendiater

Les mer

Les mer

Innovasjon – Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Beskyttelse av ideer – NTNU Technology Transfer (TTO)