Hvorfor har vi en IPR-politikk?

Hvorfor har NTNU en IPR-politikk? Ill. Nice industridesign

Hvorfor har vi en IPR-politikk?

For ansatte, stipendiater, studenter og eksterne aktører


NTNUs politikk for immaterielle verdier sier at NTNU har en del rettigheter til de ansattes arbeid. Hovedårsaken er at NTNU ønsker at så mye som mulig av kunnskapen våre ansatte produserer kommer til nytte.

I denne lysbildeserien ser vi på bakgrunnen til politikken, NTNUs mål som akademisk institusjon og hva det vil si for ansatte i praksis.

 

Last ned dette temaet

Neste tema

Åpen og tilgjengelig kunnskap
For ansatte, stipendiater, studenter og eksterne aktører