Åpen og tilgjengelig kunnskap

Åpen og tilgjengelig kunnskap. Ill. Nice industridesign

Åpen og tilgjengelig kunnskap

For ansatte, stipendiater, studenter og eksterne aktører


NTNU ønsker at kunnskapen våre ansatte produserer skal være åpen og tilgjengelig, slik at andre kan dra nytte av den. Men vi ønsker også å unngå at kunnskapen havner på avveie eller blir misbrukt. Derfor er det viktig at du som forsker, formidler eller innovatør stiller deg noen spørsmål før du deler oppdagelsene dine. 

Denne lysbildeserien forklarer hvordan også åpen kunnskap kan beskyttes mot misbruk og ulike virkemidler for beskyttelse. Vi forklarer også hva det er viktig at du tenker over før du publiserer eller deler resultatene dine med andre.

 

Last ned dette temaet

Neste tema

Hva er innovasjon
For ansatte, stipendiater og studenter

Typer beskyttelse

Typer beskyttelse

Patent:
Store Norske Leksikon – SNL
Patentstyret

Varemerke:
SNL
Patentstyret

Designbeskyttelse:
SNL
Patentstyret

Lisensavtale:
SNL
Innovasjon Norge

Standard:
SNL
Standard.no

Publiseringslisens:
SNL
Open Access

Lisens for åpen kildekode:
SNL

Fortrolighetsavtale:
Innovasjon Norge

Forretningshemmeligheter:
Lovdata.no

Opphavsrett:
SNL

Åndsverk:
SNL