Studentoppgave i samarbeid med ekstern virksomhet

Samarbeid mellom studenter og næringsliv. Ill. Nice industridesign

Studentoppgave i samarbeid med ekstern virksomhet

For studenter, veiledere og eksterne aktører


Når man skal skrive en oppgave i samarbeid med næringslivet er det viktig å bli enige om et avtalegrunnlag som ivaretar rettighetene til alle parter. Derfor krever universitetet at man skriver under på en standardavtale for slike samarbeidsoppgaver.

Denne lysbildeserien tar deg gjennom vanlige hensyn i samarbeidsoppgaver og bakgrunnen for standardavtalen. Den besvarer også flere vanlige spørsmål om deler av avtalen, rettigheter, ansvar og mulige konflikter.

 

Last ned dette temaet