Publikasjoner

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Publikasjoner

Kontaktinformasjon NOSEB

Kontaktinformasjon NOSEB

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Instituttet er stengt for tida.

Telefon: +47 73 59 19 50

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring
NTNU
7491 Trondheim