Institutt for pedagogikk og livslang læring

Publikasjoner ved IPL

Kontaktinformasjon NOSEB

 

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon:
+47 73 59 19 50

Nettside:
www.ntnu.no/ipl/noseb

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
NTNU
7491 Trondheim