Publikasjoner

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Publikasjoner

Spørsmål om publikasjoner i forbindelse med tidsskriftet Barn kan sendes på e-post til redaksjonen.

Kontakt IPL

Kontakt IPL

 Ansatte
 Om oss
  kontakt@ipl.ntnu.no
 73 59 19 50
 48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
 Ledige stillinger


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
7491 Trondheim

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet