Publikasjoner

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Publikasjoner

Kontaktinformasjon NOSEB

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Paviljong D, Dragvoll
Loholt allé 91
NTNU

Telefon: +47 73 59 19 50

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
NTNU
7491 Trondheim

Noseb logo