Arbeidsrapporter i barneforskning

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Arbeidsrapporter i barneforskning

ARBEIDSRAPPORTER 1986-2000

Nr. 1: Anne Trine Kjørholt: PRØV SELV. En presentasjon av resultater fra 1988/89 (70 s) 1990 utgått

Nr. 2: Alfred Oftedal Telhaug og Ove Kr. Haugaløkken: Norsk skoleutvikling i internasjonalt perspektiv. Om kunnskapsmessige utfordringer, teorigrunnlag og forskningsoppgaver for et prosjekt (86 s) 1989 utgått

Nr. 3: Alfred Oftedal Telhaug, Alf Inge Wallum og Rolf Th. Tønnessen: En ny skolepolitikk? (147 s) 1990

Nr. 4: Alfred Oftedal Telhaug og Terje Veimo: Rektorledet oppvekstmiljø. En studie av forsøket "Grunnskolen under kommunal ledelse" i Saupstad bydel, Trondheim (131 s) 1991 utgått

Nr. 5: Turid Midjo: Tanemprosjektet. Om oppvekstperspektiver og utvikling av barns oppvektsmiljø i et lokalsamfunn (98 s) 1991

Nr. 6: Turid Midjo: Hjelpe- og støtteressurser til fosterhjem. Tilgjengelighet og fordelingsvirkninger (92 s) 1989

Nr. 7: Kersti Fjørstad og Jan Erik Ingebrigtsen: Mens vi skaper...Kulturgivs rapport nr. 2, del I (18 s) 1992

Nr. 8: Tora Korsvold: Den profesjonsstyrte barndommen. Barnehagevirksomhet i 1970- og 80-årene (260 s) 1992

Nr. 9: Hilde Lidén og Ingrid Mohn: Småskolebarns lek og skapende virksomhet innen skolefritidsordningene. En evaluering av tre skolefritidsordninger i Akershus fylke (70 s) 1993

Nr. 10: Kersti Fjørstad: Mens vi skaper... Kulturgivs rapport nr. 2, del II (32 s) 1993

Nr. 11: Inger Marii Tronvoll: Samspilltrening som forebyggende barnevern. Evaluering av Romulsliaprosjektet (28 s) 1993

Nr. 12: Einar Hanssen: Gatebarn på Sri Lanka (120 s) 1993

Nr. 13: Bjørn Arnesen: Kultur til barn og unge: Tilbud og effekt (65 s) 1993

Nr. 14: Peder Haug: Evaluering av "Fylkesplan for opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov" (Sør-Trøndelag) (24 s) 1993

Nr. 15: Bjørn Arnesen, Graham Clifford, Nina Ford og Sverre H. Utseth: Barn, byråkrater og planer. Plandata om barn og unge - har vi behov for en database? (30 s) 1994

Nr. 16: Hilde Lidén: Der ettåringer begynner på skolen. Ny organisasjonsmodell for skole, barnehage og skolefritid (38 s) 1994 utgått

Nr. 17: Herbjørg Hoholm Clifford: Fela låter - dansen går. Et blikk på første fase av prosjektet "Barn og unges dans" i Sogn og Fjordane (15 s) 1994

Nr. 18: Graham Clifford og Bernt Olav Utgaard: Utredning om samarbeid mellom fylkes-kommunale hjelpetjenester for barn og ungdom i Sør-Trøndelag fylke (19 s) 1995 utgått

Nr. 19: Graham Clifford og Gunn Helen Wikan: Vekst og samhandling i klasserommet. Evaluering av et forsøksprosjekt i tre videregående skoler i Sør-Trøndelag (26 s) 1995

Nr. 20: Einar Hanssen og Miriam Frandsen: Barne- og ungdomsteater i bydeler. Rapport om Prosjekt Bydelsteater i Trondheim (36 s) 1995

Nr. 21: Turid Midjo og Gunvor Risa: Lesevaner og medievaner. Trekk ved 11- og 12-åringers hverdagsliv (47 s) 1996

Nr. 22: Tora Korsvold:Reform 97 og samordning av et 9-årig og 10-årig skoleløp (31 s) 1996

Nr. 23: Inger Marii Tronvoll: Samarbeid skole-hjem med vekt på jenters og gutters forståelse (27 s) 1996

Nr. 24: Louise Chawla og Per Olav Tiller: Bybarns møte med bondegården. En studie av Voll 4H-gård (43 s) 1996

Nr. 25: Graham Clifford: Ja takk, begge deler! En etterundersøkelse blant ungdom som har gjennomgått arbeidstrening ved Osloveien bo- og treningssenter i Trondheim (34 s) 1996

Nr. 26: Torill Tjelflaat, Frithjof Bringager og Einar Hanssen: Kartlegging av ungdom og ungdomstiltak på Saupstad (53 s) 1997

Nr. 27: Hanne Wilhjelm: Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging. En gjennomgang av evalueringer og forskning (31 s) 1997

Nr. 28: Frithjof Bringager og Hilde Lidén: Barndom i tid, rom og bilder. Rapport fra et dokumentasjonsprosjekt (47 s) 1997

Nr. 29: Frithjof Bringager: Samarbeid om et helhetlig oppvekstmiljø. En rapport om prosjektet kulturforum i Nord-Trøndelag 1995-1997 (17 s) 1997

Nr. 30: Sverre H. Utseth: Kronisk syke barn. Stønadsforskjeller. Statistisk analyse av variasjoner i utbetalinger av grunn- og hjelpestønad til kronisk syke barn (43 s) 1998

Nr. 31: Hanne Wilhjelm: Oppvekst i byen - en annengenerasjonsstudie. Norsk bidrag i studien Growing up in an Urbanizing World (52 s) 1999

Nr. 32: Inger Marii Tronvoll: Samspill og likeverd. Hvordan barn med funksjonshemming og deres jevnaldrende møter dilemmaer omkring samhandling (30 s) 2000

Kontaktinformasjon NOSEB

Kontaktinformasjon NOSEB

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Instituttet er stengt for tida.

Telefon: +47 73 59 19 50

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring
NTNU
7491 Trondheim