Arbeidsrapporter i barneforskning

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Arbeidsrapporter i barneforskning

ARBEIDSRAPPORTER 1986-2000

Nr. 1: Anne Trine Kjørholt: PRØV SELV. En presentasjon av resultater fra 1988/89 (70 s) 1990 utgått

Nr. 2: Alfred Oftedal Telhaug og Ove Kr. Haugaløkken: Norsk skoleutvikling i internasjonalt perspektiv. Om kunnskapsmessige utfordringer, teorigrunnlag og forskningsoppgaver for et prosjekt (86 s) 1989 utgått

Nr. 3: Alfred Oftedal Telhaug, Alf Inge Wallum og Rolf Th. Tønnessen: En ny skolepolitikk? (147 s) 1990

Nr. 4: Alfred Oftedal Telhaug og Terje Veimo: Rektorledet oppvekstmiljø. En studie av forsøket "Grunnskolen under kommunal ledelse" i Saupstad bydel, Trondheim (131 s) 1991 utgått

Nr. 5: Turid Midjo: Tanemprosjektet. Om oppvekstperspektiver og utvikling av barns oppvektsmiljø i et lokalsamfunn (98 s) 1991

Nr. 6: Turid Midjo: Hjelpe- og støtteressurser til fosterhjem. Tilgjengelighet og fordelingsvirkninger (92 s) 1989

Nr. 7: Kersti Fjørstad og Jan Erik Ingebrigtsen: Mens vi skaper...Kulturgivs rapport nr. 2, del I (18 s) 1992

Nr. 8: Tora Korsvold: Den profesjonsstyrte barndommen. Barnehagevirksomhet i 1970- og 80-årene (260 s) 1992

Nr. 9: Hilde Lidén og Ingrid Mohn: Småskolebarns lek og skapende virksomhet innen skolefritidsordningene. En evaluering av tre skolefritidsordninger i Akershus fylke (70 s) 1993

Nr. 10: Kersti Fjørstad: Mens vi skaper... Kulturgivs rapport nr. 2, del II (32 s) 1993

Nr. 11: Inger Marii Tronvoll: Samspilltrening som forebyggende barnevern. Evaluering av Romulsliaprosjektet (28 s) 1993

Nr. 12: Einar Hanssen: Gatebarn på Sri Lanka (120 s) 1993

Nr. 13: Bjørn Arnesen: Kultur til barn og unge: Tilbud og effekt (65 s) 1993

Nr. 14: Peder Haug: Evaluering av "Fylkesplan for opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov" (Sør-Trøndelag) (24 s) 1993

Nr. 15: Bjørn Arnesen, Graham Clifford, Nina Ford og Sverre H. Utseth: Barn, byråkrater og planer. Plandata om barn og unge - har vi behov for en database? (30 s) 1994

Nr. 16: Hilde Lidén: Der ettåringer begynner på skolen. Ny organisasjonsmodell for skole, barnehage og skolefritid (38 s) 1994 utgått

Nr. 17: Herbjørg Hoholm Clifford: Fela låter - dansen går. Et blikk på første fase av prosjektet "Barn og unges dans" i Sogn og Fjordane (15 s) 1994

Nr. 18: Graham Clifford og Bernt Olav Utgaard: Utredning om samarbeid mellom fylkes-kommunale hjelpetjenester for barn og ungdom i Sør-Trøndelag fylke (19 s) 1995 utgått

Nr. 19: Graham Clifford og Gunn Helen Wikan: Vekst og samhandling i klasserommet. Evaluering av et forsøksprosjekt i tre videregående skoler i Sør-Trøndelag (26 s) 1995

Nr. 20: Einar Hanssen og Miriam Frandsen: Barne- og ungdomsteater i bydeler. Rapport om Prosjekt Bydelsteater i Trondheim (36 s) 1995

Nr. 21: Turid Midjo og Gunvor Risa: Lesevaner og medievaner. Trekk ved 11- og 12-åringers hverdagsliv (47 s) 1996

Nr. 22: Tora Korsvold:Reform 97 og samordning av et 9-årig og 10-årig skoleløp (31 s) 1996

Nr. 23: Inger Marii Tronvoll: Samarbeid skole-hjem med vekt på jenters og gutters forståelse (27 s) 1996

Nr. 24: Louise Chawla og Per Olav Tiller: Bybarns møte med bondegården. En studie av Voll 4H-gård (43 s) 1996

Nr. 25: Graham Clifford: Ja takk, begge deler! En etterundersøkelse blant ungdom som har gjennomgått arbeidstrening ved Osloveien bo- og treningssenter i Trondheim (34 s) 1996

Nr. 26: Torill Tjelflaat, Frithjof Bringager og Einar Hanssen: Kartlegging av ungdom og ungdomstiltak på Saupstad (53 s) 1997

Nr. 27: Hanne Wilhjelm: Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging. En gjennomgang av evalueringer og forskning (31 s) 1997

Nr. 28: Frithjof Bringager og Hilde Lidén: Barndom i tid, rom og bilder. Rapport fra et dokumentasjonsprosjekt (47 s) 1997

Nr. 29: Frithjof Bringager: Samarbeid om et helhetlig oppvekstmiljø. En rapport om prosjektet kulturforum i Nord-Trøndelag 1995-1997 (17 s) 1997

Nr. 30: Sverre H. Utseth: Kronisk syke barn. Stønadsforskjeller. Statistisk analyse av variasjoner i utbetalinger av grunn- og hjelpestønad til kronisk syke barn (43 s) 1998

Nr. 31: Hanne Wilhjelm: Oppvekst i byen - en annengenerasjonsstudie. Norsk bidrag i studien Growing up in an Urbanizing World (52 s) 1999

Nr. 32: Inger Marii Tronvoll: Samspill og likeverd. Hvordan barn med funksjonshemming og deres jevnaldrende møter dilemmaer omkring samhandling (30 s) 2000

Kontaktinformasjon NOSEB

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Paviljong D, Dragvoll
Loholt allé 91
NTNU

Telefon: +47 73 59 19 50

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
NTNU
7491 Trondheim

Noseb logo