Rapporter i barneforskning

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Rapporter i barneforskning

Rapporter 1984-1999

Nr. 1: Barnekulturens ytringsformer (156 s) 1984 utgått

Nr. 2: Barns fysiske miljø (105 s) 1984

Nr. 3: Christian W. Beck: Data om barn. Om indikatorer på barns levekår (35 s) 1984 utgått

Nr. 4: Barn og TV (101 s) 1984 utgått

Nr. 5: Ivar A. Bjørgen (red.): Lesning og lesevansker (232 s) 1984 utgått

Nr. 6: Barn og straff (111 s) 1985 utgått

Nr. 7: Barns oppfatning av alvorlig sykdom og død (97 s) 1986 utgått

Nr. 8: Barnespråk (280 s) 1986 utgått

Nr. 9: Gunnar Gjengset: Barns lesevaner (80 s) 1986

Nr. 10: Ivar A. Bjørgen (red.): Dysleksi: Synsvansker og informasjonsvansker (107 s) 1986

Nr. 11: Barn og idrett (106 s) 1987 utgått

Nr. 12: Brit Bergreen: Etter skoletid. En evaluering av tilbud og engasjement (225 s) 1987

Nr. 13: Barn og humor (233 s) 1987 utgått

Nr. 14: Graham Clifford og Per Olav Tiller: Barnevernet: Sosiale omgivelser, organisering og yrkesfunksjon (48 s) 1988 utgått

Nr. 15: Sigurd Berentzen (red.): Ethnographic Approaches to Children's Worlds and Peer Cultures (463 s) 1989 utgått

Nr. 16: Barnelitteratur (106 s) 1989

Nr. 17: Historical Perspectives on Childhood (146 s) 1990

Nr. 18: Anne Trine Kjørholt, Tora Korsvold, Alfred Oftedal Telhaug: Pedagogisk tilbud til 4-7-åringer i internasjonalt perspektiv (128 s) 1990 utgått

Nr. 19: Ove Kr. Haugaløkken og Berit Bodvin: Samarbeid og sosiale ferdigheter i seksåringsgruppa (240 s) 1990

Nr. 20: Tora Korsvold: Synliggjøring av barnehagens innhold (161 s) 1990

Nr. 21: Eli Åm: Sesam for norske barn (84 s) 1991

Nr. 22: Barnelitteratur i mellomkrigstida (158 s) 1991

Nr. 23: Svein Lorentzen: Skolen som samfunnsmedisin (105 s) 1991

Nr. 24: Child Language Disorders (238 s) 1991

Nr. 25: Turid Midjo: Barn på krisesenter for mishandlede kvinner (108 s) 1992

Nr. 26: Graham Clifford og Lisbeth Dalsnes: Hjelpetjenesten - reform eller retrett? En evaluering av hjelpetjenesteprosjektet i Saupstad bydel, Trondheim (80 s) 1992

Nr. 27: Alfred Oftedal Telhaug og Terje Veimo: Rektorledet oppvekstmiljø. En studie av forsøket "Grunnskolen under kommunal ledelse" i Saupstad bydel, Trondheim 1991 (103 s) 1992

Nr. 28: Ivar Selmer-Olsen (red.): Barns kultur i et humanistisk og estetisk perspektiv. Rapport fra en forskerkonferanse i Bergen 8.-10.11.1991 (188 s) 1993

Nr. 29: Anne Trine Kjørholt: PRØV SELV - kulturprosjekt og visjoner om barndom (128 s) 1993

Nr. 30: Hilde Lidén og Anne Øie: Fritid på skolen. En evaluering av skolefritidsordninger (60 s) 1993 utgått

Nr. 31: Willy Lichtwarck: Barnevernet - moralregulering eller serviceinstans? En studie av samarbeidsforhold i barnevernet (73 s) 1993

Nr. 32: Anne Trine Kjørholt: Fire Nord PRØV SELV. Kulturprosjekt for barn i samiske oppvekstmiljø (58 s) 1994

Nr. 33: Graham Clifford, Bernt Olav Utgaard, Grethe Jørgensen og Kari Høyvik: På leting etter hjelp. Kommunenes bruk av fylkeskommunale tjenester for barn og unge (61 s) 1994

Nr. 34: Hilde Lidén og Inger Marii Tronvoll: Skolebarn i en forsøkskommune. Brukerperspektiv på skolefritidsordningen og skolens hjelpetjeneste (100 s) 1994

Nr. 35: Torill Tjelflaat og Edgar Marthinsen: Catharina-senteret og Fosterhjemsringen. Evaluering av to tiltak for ungdom i barnevernet i Sør-Trøndelag fylke (149 s) 1994

Nr. 36: Einar Hanssen: Mens vi skaper, skapes vi. Rapport om Kulturgiv-prosjektet (80 s) 1995

Nr. 37: Liv Kari Bondevik Tønnessen: Erfaringer med 4-årig småskole (101 s) 1995

Nr. 38: Hilde Lidén og Elisabeth Lorange Brandt: De frivillige organisasjonenes deltakelse i skolefritidsordningen (100 s) 1995

Nr. 39: Thore K. Karlsen og Per Egil Mjaavatn: Barn og arbeidsledighet (83 s) 1995

Nr. 40: Turid Midjo: Sammen om fosterhjemsarbeidet. Om hvordan fosterhjemsomsorgen kan videreutvikles (38 s) 1995

Nr. 41: Nye studier i barnelitteratur. Artikkelsamling fra et arbeidsseminar (190 s) 1995

Nr. 42: Graham Clifford, Edgar Marthinsen og Anne Sofie Samuelsen: Hjelpetjenesten - en virksomhetsanalyse av Nardo distrikt i Trondheim (95 s) 1996

Nr. 43: Peder Haug: Barnehage på skule. Evaluering av kjernetilbod og skulefritidsordning for 6-åringar (227 s) 1996

Nr. 44: Graham Clifford og Sissel Rolness: På seminar med statsetatene. Evaluering av seminarvirksomhet om tverretatlig samarbeid i barnevern, gjennomført i 1993-95 i Sør-Trøndelag fylke (53 s) 1996

Nr. 45: Anne Trine Kjørholt: Norsk barnepolitikk og barns aktive samfunnsdeltakelse. En kartlegging av offentlige prosjekter i perioden 1985-1995 (60 s) 1997

Nr. 46: Turid Midjo og Kristen Wigen: Barn, fysisk aktivitet og fysiske omgivelser (76 s) 1997

Nr. 47: Graham Clifford: Egeninnsats og fellesskap. Beretninger fra aktive i frivillige organisasjoner og lag (56 s) 1997

Nr. 48: Hilde Lidén: "Det er jo tross alt oss, elevene, det dreier seg om". Samarbeid mellom hjem og skole med fokus på barnet (121 s) 1997

Nr. 49: Frithjof Bringager og Herbjørg Hoholm Clifford: Barn og unges dans (94 s) 1997

Nr. 50: Einar Hanssen: Elever kan selv. Evaluering av Utviklingsprogram om skolemegling (126 s) 1998 utgått

Nr. 51: Vebjørg Tingstad og Vidar Kvamstad: Åpen barnehage. Kvinnecafé eller møteplass med barnet i sentrum? (84 s) 1998

Nr. 52: Hanne Wilhjelm: Hvor har du vært? - Ingen steder. Miljøtilknyttede infrastrukturer og barns hverdagsliv. En kunnskapsoversikt (104 s) 1999

Nr. 53: Randi Dyblie Nilsen: Fysisk aktivitet, helse og oppvekst (94 s) 1999

Kontaktinformasjon NOSEB

Kontaktinformasjon NOSEB

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Instituttet er stengt for tida.

Telefon: +47 73 59 19 50

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring
NTNU
7491 Trondheim