Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Innovasjon

For å øke fokuset på innovasjon har INB vært en av grunnleggerne av Nansen Neuroscience Network, et nasjonalt forskningsnettverk innen nevrovitenskapene som har som mål å skape kontakt med bedrifter for å kunne utnytte innovasjonspotensialet som utvilsomt ligger i norsk nevroforskning. Som et ytterligere tiltak har INB satt opp en innovasjonspris for innsendte patenter gjennom NTNU Technology Transfer.

Innovasjon, i form av nye produkter, tjenester eller prosesser, er like viktig som forskning for å løse samfunnsutfordringene innen helse og omsorg, og det kan bidra til næringsutvikling. Norsk akademisk forskning har tradisjonelt hatt lite fokus på dette, og mange utlysninger av forskningspenger legger vekt på at det skal være et innovasjonspotensiale og samarbeid med næringslivet.

Innovasjon ved INB

  • Ultralyd og bildeveiledet nevrokirurgi
  • Behandling av hodepine som ikke lar seg behandle med medisiner
ma, 02 jan 2017 12:07:18 +0100