Bakgrunn og aktiviteter

Professor i velferdsteknologi, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), NTNU/Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Professor II ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Serrano, Artur; Kirchhoff, Uwe. (2000) A Novel Methodology for World-best Teamwork in Hospitals. 2000. ISBN 1 58603 089 2.

Del av bok/rapport

  • Sørgaard, Jon; Berteanu, Mihai; Serrano, Artur. (2018) Reconnecting with Past and Present: Personalizing Sensory Stimulated Reminiscence Through Immersive Technologies – Developing a Multidisciplinary Perspective on the SENSE-GARDEN Room. Proceedings of the 4th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health.