Kreft og palliasjon

Forskningsgruppe

Kreft og palliasjon

Illustrasjonsbilde av en forskningssykepleier som tar blodprøve av en pasient.

Forskningsgruppe for kreft og palliasjon består av forskere ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) ved NTNU og Kreftklinikken ved St Olavs hospital. Vårt hovedfokus er klinisk, pasientnær kreftforskning.

Research activity