Institutt for klinisk og molekylær medisin

Myelomatose

– En blodkrefttype der kreftcellene finnes i beinmargen

Foto av to kvinner og et mikroskop

Fri, 22 Mar 2019 22:42:55 +0100
Irene Aspli