Myelomatose

Myelomatose

Foto av to kvinner og et mikroskop

 

En blodkrefttype der kreftcellene finnes i beinmargen

Myelomatose er en kreftsykdom som rammer ca 400 nordmenn hvert år.

Myelomatose regnes som en av blodkrefttypene, men kalles ofte for «beimargskreft» fordi kreftcellene finnes i beinmargen.

Forekomsten av kreftcellene i beinmargen fører hos de fleste pasientene til osteolytiske lesjoner og osteoporose, som er en alvorlig komplikasjon ved sykdommen. Sammenlignet med kreftformer som danner svulster er myelomatose unik. Ikke bare kreftceller, men også celler og faktorer fra mikromiljøet rundt kreftcellene kan isoleres fra beinmargsprøver som tas av pasienten for å diagnostisere sykdommen.

Ved analyse av kreftcellene er det mulig å lete etter undergrupper av pasienter og å studere samspillet mellom kreftceller og mikromiljø. Vi studerer betennelsesreaksjoner i mikromiljøet som kan være drivkrefter både for overlevelse av kreftcellene og for beinsykdommen ved myelomatose, samt hvordan kreftcellene kan unngå å bli drept av immunforsvaret.