Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning: Cand. med 2007 (Georg-August Universität Göttingen). Spesialist i barnesykdommer (2017)

Nåværende ansettelser: Overlege Barne- og Ungdomsklinikken, St.Olavs Hospital. Stipendiat ved NTNU, Institutt for klinisk og molekylær medisin.

Forskning: Deltar i forskningsgruppen CAIR som er en tverrfaglig forskningsgruppe med deltagere fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Barne- og Ungdomsklinikken og institutt for klinisk og molekylær medisin. Formålet med forskningen er å øke forståelsen for virusinfeksjoner i luftveiene hos barn både i den akutte fasen og på lang sikt.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner