Optimalisering av radiologiske tjenester

Optimalisering av radiologiske tjenester (IROS)


Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektet Optimalisering av radiologiske tjenester (IROS) har som mål å forbedre kvaliteten på radiologiske tjenester i Norge ved å redusere unødvendige undersøkelser og undersøkelser av lav verdi for å øke undersøkelser av høy verdi.

25% av den norske befolkningen får en eller flere polikliniske radiologiske undersøkelser hvert år til en samlet kostnad på 813 millioner kroner. Internasjonalt anslås det at 20-50% av alle radiologiske undersøkelser er unødvendige og utgjør et overforbruk. Hvis 20% av undersøkelsene i Norge er unødvendige, betyr det at 260 000 polikliniske undersøkelser i Norge hvert år ikke gir helsegevinst for pasientene. Tvert imot representerer de en risiko ved falske positive resultater, overdiagnostikk, etterfølgende overbehandling og bivirkninger, inklusive unødvendig røntgenstråling. Kostnadene for unødvendige polikliniske radiologiske tjenester alene var på 163 millioner kroner i 2017.

Målet med dette prosjektet er derfor å frigjøre ressurser til undersøkelser som gir høyt helseutbytte ved å identifisere og redusere lavverdi-undersøkelser. Med avanserte metoder fra helsetjenesteforskning, implementeringsvitenskap og helseøkonomi, samt solid fagkunnskap, vil prosjektet identifisere radiologiske tjenester med lav verdi.

Det vil skreddersy en intervensjon for å frigjøre ressurser for høyverdige radiologiske tjenester. I tillegg vil prosjektet øke pasientsikkerheten og kvaliteten på undersøkelsene, samt redusere variasjonen i disse tjenestene. Dette kan bare oppnås ved at alle aktører er aktivt involvert i alle faser av prosjektet. Derfor er Den norske legeforeningens kampanje Kloke valg, Norsk radiologisk forening, Norsk pasientforening, samt radiologer ved regionsykehusene aktive deltagere i prosjektet.

Prosjektet knyttes også tett opp til Helsedirektoratets strategi for rasjonell bruk av radiologiske tjenester fra 2020, og er i tråd med strategiens mål om å redusere antall uberettigede undersøkelser, regional variasjon i bruk av radiologiske tjenester og overdiagnostikk. Dette gjør prosjektet høyaktuelt og svarer direkte på helsetjenestens behov for å frigjøre ressurser til tjenester av høy verdi. Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd i perioden 2020-2023.


Presentasjon av prosjektet

Presentasjon av prosjektet


Internasjonale samarbeidspartnere og rådgivende styre

Publikasjoner

Publikasjoner

En oversikt over ulike publikasjoner fra prosjektet, finner du på IROS sin prosjektside på CRISTIN. Der finnes også tilgang til fulltekst-artikler.