Studium ved institutt for elektroniske systemer

Studium ved institutt for elektroniske systemer

 

Bilete av elsys-studentar som vert rettleidde under gruppearbeid

Institutt for elektroniske system tilbyd studium på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innan ei rekkje framtidsretta område. Me har ansvar for desse utdanningstilboda:

Studieprogram

5-årig master/sivilingeniør

3-årig bachelorprogram

2-årig master

Ph.d.-studium

Ph.d.-studium

Informasjon for studentar ved IES

Informasjon for studentar ved IES

Informasjon for dei noverande studentane våre. Her finn du mellom anna informasjon om master- og prosjektoppgåver.

Studierettleiarar

Studierettleiarar

Generelt om studiet, praktiske spørsmål

E-post: studier@ie.ntnu.no
Ellen Beate Hove, tlf. 7359 1468

Faglige spørsmål

E-post: studier@ies.ntnu.no
Peter Svensson, tlf. 7359 0546
Bjørn B Larsen, tlf. 7359 4493