Studier ved institutt for elektroniske systemer

Studier ved institutt for elektroniske systemer

 

Bilde av elsys-studenter som veiledes under gruppearbeid

Institutt for elektroniske systemer tilbyr studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor en rekke fremtidsrettede områder. Vi har ansvar for følgende utdanningstilbud:

Studieprogram

5-årig master/sivilingeniør

3-årig bachelorprogram

2-årig master

PhD-studier

Kontakt

Kontakt

Foto av Morten Olavsbråten Førsteamanuensis Morten Olavsbråten er ansvarlig for undervisning ved Institutt for elektroniske systemer.

PhD-studier

Informasjon til studenter ved IES

Informasjon til studenter ved IES

Informasjon for våre eksisterende studenter. Her finner du blant annet informasjon om master- og prosjektoppgaver.

Studieveiledere

Studieveiledere

Generelt om studiet, praktiske spørsmål

E-post: studier@ie.ntnu.no
Ellen Beate Hove, tlf. 7359 1468

Faglige spørsmål

E-post: studier@ies.ntnu.no
Peter Svensson, tlf. 7359 0546
Bjørn B Larsen, tlf. 7359 4493