Studier ved institutt for elektroniske systemer

 

Bilde av elsys-studenter som veiledes under gruppearbeid

Institutt for elektroniske systemer tilbyr studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor en rekke fremtidsrettede områder. Vi har ansvar for følgende utdanningstilbud:

Studieprogram

5-årig master/sivilingeniør

3-årig bachelorprogram

2-årig master

PhD-studier

Kontakt

Foto av Morten Olavsbråten Førsteamanuensis Morten Olavsbråten er ansvarlig for undervisning ved Institutt for elektroniske systemer.

Informasjon til studenter ved IES

Informasjon for våre eksisterende studenter. Her finner du blant annet informasjon om master- og prosjektoppgaver.

Studieveiledere

Generelt om studiet, praktiske spørsmål

E-post: studier@ie.ntnu.no
Astrid Hatlen, tlf. 7359 4204

Faglige spørsmål

E-post: studier@ies.ntnu.no
Magne Hallstein Johnsen, tlf. 7359 2678
Bjørn B Larsen, tlf. 7359 4493