Studier ved Institutt for elkraftteknikk

Studier ved Institutt for elkraftteknikk

Bilde av studenter i lyslab

Institutt for elkraftteknikk vil utdanne kreative og kunnskapsrike ingeniører, sivilingeniører og doktorgradskandidater innenfor elkraftteknikk og energi- og miljø. Aktuelle spesialiseringer er innenfor planlegging, konstruksjon og drift av elektriske energisystemer, herunder fornybar energiproduksjon og nye smarte energinett, deregulerte kraftmarkeder, og design og utvikling av elkrafttekniske komponenter for anvendelse i industri, energiforsyning, bygninger og transport.

Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå gjennom følgende studieprogram:

Studieprogram

 

 

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Campus Grad År

Energi og miljø

Trondheim

Master / sivilingeniør

5

Elektrifisering og digitalisering (2021-) Trondheim Bachelor 3

Elektroingeniør (2019-)

Trondheim

Bachelor / ingeniør

3

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Campus Grad År
Electric power engineering Trondheim Master 2
Energi og miljø Trondheim Master  2
European Wind Energy Trondheim Master / Erasmus Mundus 2
Renewable Energy in the Marine Environment Trondheim Master / Erasmus Mundus 2
For søkere med mastergrad
Studieprogram Campus Grad År
Elkraftteknikk Trondheim Ph.d. 3

 

Videreutdanning


Har du spørsmål angående instituttets studier?

Har du spørsmål angående instituttets studier?

Halsten AastebølStudieveileder, Halsten Aastebøl
Faglige spørsmål om studiet

 

Kristoffer HalsethStudieveileder, Kristoffer Halset
Informasjon om opptak til studiet og studiestart

Emneoversikt