Studier ved Institutt for elkraftteknikk

Bilde av studenter i lyslab

Institutt for elkraftteknikk vil utdanne kreative og kunnskapsrike ingeniører, sivilingeniører og doktorgradskandidater innenfor elkraftteknikk og energi- og miljø. Aktuelle spesialiseringer er innenfor planlegging, konstruksjon og drift av elektriske energisystemer, herunder fornybar energiproduksjon og nye smarte energinett, deregulerte kraftmarkeder, og design og utvikling av elkrafttekniske komponenter for anvendelse i industri, energiforsyning, bygninger og transport.

Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå gjennom følgende studieprogram:

Studieprogram

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Campus Grad År
Energi og miljø Trondheim Master / sivilingeniør 5
Elektroingeniør (2019-) Trondheim Bachelor / ingeniør 3
For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Campus Grad År
Electric power engineering Trondheim Master 2
Energi og miljø Trondheim Master  2
European Wind Energy Trondheim Master / Erasmus Mundus 2
Renewable Energy in the Marine Environment Trondheim Master / Erasmus Mundus 2
For søkere med mastergrad
Studieprogram Campus Grad År
Elkraftteknikk Trondheim Ph.d. 3

 

Videreutdanning


Kontakt

Ole-Morten MidtgårdOle-Morten Midtgård 
Instituttleder

Vijay Venu VadlamudiVijay Venu Vadlamudi 
Nestleder - Utdanning


Halsten AastebølHalsten Aastebøl
Studieprogramleder for energi og miljø

Eilif Hugo HansenEilif Hugo Hansen
Studieprogramleder for bachelor, ingeniør - elektro

Har du spørsmål angående instituttets studier?

Halsten AastebølStudieveileder, Halsten Aastebøl
Faglige spørsmål om studiet

 

Kristoffer HalsethStudieveileder, Kristoffer Halset
Informasjon om opptak til studiet og studiestart