Studier ved Institutt for elkraftteknikk

Studier ved Institutt for elkraftteknikk

Bilde av studenter i lyslab

Institutt for elkraftteknikk vil utdanne kreative og kunnskapsrike ingeniører, sivilingeniører og doktorgradskandidater innenfor elkraftteknikk og energi- og miljø. Aktuelle spesialiseringer er innenfor planlegging, konstruksjon og drift av elektriske energisystemer, herunder fornybar energiproduksjon og nye smarte energinett, deregulerte kraftmarkeder, og design og utvikling av elkrafttekniske komponenter for anvendelse i industri, energiforsyning, bygninger og transport.

Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå gjennom følgende studieprogram:

Studieprogram

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Campus Grad År
Energi og miljø Trondheim Master / sivilingeniør 5
Elektroingeniør (2019-) Trondheim Bachelor / ingeniør 3
For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Campus Grad År
Electric power engineering Trondheim Master 2
Energi og miljø Trondheim Master  2
European Wind Energy Trondheim Master / Erasmus Mundus 2
Renewable Energy in the Marine Environment Trondheim Master / Erasmus Mundus 2
For søkere med mastergrad
Studieprogram Campus Grad År
Elkraftteknikk Trondheim Ph.d. 3

 

Videreutdanning


Kontakt

Kontakt

Ole-Morten MidtgårdOle-Morten Midtgård 
Instituttleder

Vijay Venu VadlamudiVijay Venu Vadlamudi 
Nestleder - Utdanning


Halsten AastebølHalsten Aastebøl
Studieprogramleder for energi og miljø

Eilif Hugo HansenEilif Hugo Hansen
Studieprogramleder for bachelor, ingeniør - elektro

Har du spørsmål angående instituttets studier?

Har du spørsmål angående instituttets studier?

Halsten AastebølStudieveileder, Halsten Aastebøl
Faglige spørsmål om studiet

 

Kristoffer HalsethStudieveileder, Kristoffer Halset
Informasjon om opptak til studiet og studiestart

Emneoversikt