Overskrift Forskningssenter vinterdrifts

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Forskningssenter vinterdrift


Tekst Forskningssenter vinterdriftGod vinterdrift av veger er viktig for å få folk og varer trygt fram om vinteren. Brøyting, strøing med sand eller salt og overvåkning av føreforhold krever god kompetanse og forståelse av hva som skjer med snø og is på vegen.  Forskningssenter for vinterdrift er etablert for å styrke dette fagfeltet gjennom forskning og kompetanseoppbygging. Et sentralt element i senterets virksomhet er utdanningen av master- og doktorkandidater med spesialisering i vinterdrift til sektoren.

Forskningssenter vinterdrift er etablert i samarbeid med Statens vegvesen.

 

Målsetninger:

 • Sikre og videreutvikle spisskompetanse på vinterdrift av veg, fortau og sykkelveger
 • Bidra til formidling av kunnskapen gjennom vitenskapelig publisering, nasjonal og internasjonal synlighet på konferanser og i viktige fora, samt formidling gjennom fagblader og populærvitenskapelige innlegg
 • Rekruttere masterkandidater og doktorgradskandidater til å spesialisere seg innen vinterdrift.

Hovedtema:

 • Friksjon på snø/is
 • Effekt av salting på snø og is
 • Vegmeteorologi
 • Vinterdrift av gang- og sykkelareal

 

Fasiliteter:

Senteret har et kuldelaboratorium og utstyr til feltforsøk som brukes aktivt i de ulike prosjektene. Vi utvider våre laboratoriefasiliteter med et nytt anlegg som skal være ferdig i 2016. Her kan vi produsere kunstig nysnø og utføre lineare frikjsonsmålinger.

 

 

Pågående forskningsprosjekter

Pågående forskningsprosjekter

 

 • Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer
 • Smeltekapasitet til salt, forbedring av måleegenskaper og målemetodikk for smeltekapasitet- kalorimetri
 • Adhesjon mellom snø og vegdekke, hvordan kan vi utvikle vegdekker som gjør snøfjerning lettere
 • Friksjon på sykkelveger. Hvor godt beskriver friksjonsmålinger for bil føret for en syklist? Utvikling av gode kravspesifikasjoner for vinterdrift av sykkelfelt.
 • Tilsetningsstoffer til vegsalt. Hvordan kan vi øke ytelsen til vegsaltet gjennom disse kommersielle tilsetningene?
 • Oppvarming av fortau og vegbane gjennom varme i vegkonstruksjonen. Kan vi få bedre prediksjonsmodeller for vegbanetemperatur? Prosjektet ser også på estimering av driftskostnader av oppvarmede fortau.
 • I tilknytning til forskningsprosjektet E39 på NTNU har vi et prosjekt som ser på smartere og mer forutsigbar vinterdrift av brudekker ved bruk av varme i dekkekonstruksjonen
 • I 2015 vil det også bli oppstart av et forskningsprosjekt av friksjon på vinterføre, mest sannsynlig vil dette prosjektet se på friksjon på slaps.

BIlde vinterdrift

Foto. Brøytebil som brøyter

Logoer vinterdrift

 

Logo. Forskningssenter vinterdrift, NTNU

Logo. Statens vegvesen

Publikasjoner

Publikasjoner