Masteroppgaver skrevet i tilknytning til Forskningssenter for vinterdrift

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Masteroppgaver skrevet i tilknytning til Forskningssenter for vinterdrift

 

2013

Johan Kristian Kvernland

 

Føreres fartsvalg under ulike friksjonsforhold

2013

Marte Granden

 

Rekkverk – påvirkninger for drift og vedlikehold av veger

2013

Halvar Aaby Hansen

 

Universell utforming og Vinterdrift - Et målesystem for gangareal

2014

Linda Betten

 

Measuring melting capacity with calorimetry

2014

Wibeke Lende

 

Improving the performance of road salt on anti-icing

2014

Kai-Arne Riersen

 

Vinterdrift av sykkelruter - En evaluering av planlegging, gjennomføring og utført vinterdriftsstandard i Trondheim

2014

Katja Rekila

 

Bicycle braking friction measurements on winter roads

2015 Michele Ann Delapaz  

Measuring melting capacity with calorimetry - Low temperature testing with mixtures of sodium chloride and magnesium chloride solutions

2015 Roger Berge Ebersten  

Effect of Sugar as an Additive on the Longevity of Salt on Pavements

2015

Frank Lüdke

 

Drift og vedlikehold av bussholdeplasser

2015

Jette Wisløff Nilssen

 

Historisk utvikling av drift- og vedlikeholdskontrakter

2015

Bjørn Øystein Kroken

 

Evaluering av ny vinterstandard på E136 på utvalgte strekninger

 

Er du interessert i å skrive masteroppgave innen vinterdrift?

 

Ta kontakt med Alex Klein-Paste