Prosjekt 2021

NTNU helse

Prosjekt 2021

Bryggerekke Trondheim

Prosjekt 2021 på Instagram

Invitasjon til å delta i temporære offentlige kunstprosjekt

Invitasjon til å delta i temporære offentlige kunstprosjekt

Søknadsfrist 15. februar 2021

 • Informasjonsmøte på Teams om utlysningen: Onsdag 20. januar 2021 kl. 14.00.
  Påmelding til mishi.foltyn@gmail.com
   
 • Følg gjerne Prosjekt 2021 på Instagram for mer informasjon om aktuelle steder i Midtbyen. 
   
 • Visningsperiode: Vår - sommer 2021
 • Visningssted: Midtbyen, Trondheim

Med bakgrunn i den pågående pandemien knyttet til Covid-19 inviterer Trondheim kommune og NTNU kunstnere i Trøndelag til å søke om å delta i et midlertidig kunstprosjekt i det offentlige rom et sted i Midtbyen.

Med Prosjekt 2021 ønsker vi å legge til rette for stedspesifikke profesjonelle kunstneriske og kulturelle prosjekter i Midtbyen i Trondheim. Prosjekt 2021 vil bidra til å synligjøre hvordan kunst og kultur kan uttrykke sentrale aspekt ved livene våre, og mer spesifikt, den pågående pandemien vi alle er berørt av.

I Prosjekt 2021 vil ulike aktører med forskjellig bakgrunn, interesser og fagbakgrunn jobbe sammen. Prosjektet vil undersøke hvordan kunst og vitenskap kan opptre dynamisk og integrert sammen i å formidle hvordan Covid-19 preger våre liv, og vil samtidig skape en tettere relasjon mellom innbyggere og det kulturelle feltet i Trøndelag.

Vi ønsker oss søknader til prosjekter som er konkrete eller abstrakte kunstneriske uttrykk for effekter av den globale pandemien vi står i. Aktuelle tema kan være psykiske, fysiske, sosiopolitiske eller andre innvirkninger pandemien har hatt – og hvordan en respons på noen av disse forholdene kan se ut i fremtiden.

Prosjektene kan inkludere ett eller flere innslag fra ulike kunstuttrykk som maleri, tegning, installasjon, performance, film, foto, collage, grafikk, dans, teater, musikk etc. og prosjektene må ha en spesifisert varighet.

Vi ønsker oss søknader til prosjekter som går i dialog med spesifikke steder i Midtbyen.

Prosjektene som blir valgt ut vil være utgangspunkt for et utvidet formidlingsprogram, med ulike arrangementer knyttet til tema. Kunstprosjektene kan knyttes til aktuell forskning på og kunnskap om Covid-19, og vi vil invitere et utvalg av forskere ved NTNU til å bidra i formidlingsprogrammet.

Mer informasjon om utlysningen

Målgruppen for utlysningen er:

 • Profesjonelle billedkunstnere eller kunsthåndverkere som bor og arbeider i Trøndelag som er medlemmer av, eller kvalifiserer til medlemsskap i Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og eller Norske Kunsthåndverkere (NK)
 • Studenter ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT)
 • Samarbeid mellom profesjonelle innen billedkunst, kunsthåndverk, utøvende kunstnere (musikk, dans, scenekunst) og litteratur, der minst ett medlem i gruppen er billedkunstner eller kunsthåndverker.

Om prosjektet

Prosjekter kan søke for inntil 200 000 NOK. Budsjettet skal dekke samtlige kostnader knyttet til prosjektet.

Søknadene må inneholde informasjon om hvorfor det valgte stedet er viktig for kunstprosjektet, program/ tidsplan (om det er relevant) varighet (om det er relevant) og en tidsplan for produksjonen.

Vurderingskriterier

Vi legger vekt på prosjektets kunstneriske kvaliteter, forholdet mellom kunstprosjektet og det spesifikke stedet i Midtbyen og i hvilken grad prosjektet svarer på tema for utlysningen.
Og i hvilken grad det er realistisk at prosjektet kan realiseres innen de gitte rammene.

De utvalgte prosjektene vil samarbeide tett med kurator, NTNU og Trondheim kommune i utviklingen og produksjonen av prosjektet og formidlingsprogrammet.

Informasjonsmøte

Som en del av søknadsprosessen inviterer vi alle potensielle søkere til informasjonsmøte.  

 • Informasjonsmøte på Teams med mulighet for spørsmål: Onsdag 20. januar kl. 14.00.

Påmelding: send e-post til mishi.foltyn@gmail.com, med emne: Prosjekt 2021.

Søknaden må inneholde:

 • En kort oppsummering av utstillingsprosjektet med tematisk tilknytning Covid-19- pandemien (maks 200 ord).
 • Prosjektbeskrivelse (maks to sider) som inkluderer:
 1. Detaljert prosjektbeskrivelse
 2. Samarbeidspartnere og kontaktperson for prosjektet
 3. Mål med prosjektet
 4. Sted for kunstprosjektet
 • Curriculum Vitae (CV) for alle som er involvert i søknaden (maks to sider pr. deltaker)
 • Budsjett for utførelsen av prosjektet.
 • Portfolio med relevante arbeider og eller skisser tilknyttet forslaget, maks 15 bilder

Språk: søknaden kan være på norsk eller engelsk. Alle dokumenter skal samles i en enkelt PDF (ikke større enn 10MB).

Søknad sendes til følgende e-postadresse: ann.iren.jamtoy@ntnu.no, med emne: Prosjekt 2021.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til utlysningen eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med kurator Agnieszka Foltyn, mishi.foltyn@gmail.com 457 87 394 eller prosjektleder Ann Iren Jamtøy, NTNU Helse, telefon: 975 85 017.  

For spørsmål angående profilering eller fra presse, kontakt kommunikasjonsansvarlig Johanne Færevaag Nome, telefon: 926 55 890. 


Logo

Logo Trondheim Kommune