Prosjekt 2021

NTNU helse

Prosjekt 2021

Prosjekt 2021 på Instagram

Fem kunstprosjekter, fem ulike steder i Midtbyen

Fem kunstprosjekter, fem ulike steder i Midtbyen

Prosjekt 2021 består av fem midlertidig kunstprosjekt i det offentlige rom i Midtbyen i Trondheim sommeren 2021. 

Initiativet er et samarbeid mellom NTNU Helse og Trondheim kommune, der også Midtbyen Management og Trondheim universitetskommune TRD 3.0, er involvert.
Prosjekt 2021 knytter kunst og kunnskap sammen og undersøker forholdet mellom livskvalitet og kulturopplevelser. Felles for prosjektene er at alle utrykker noen sider av hvordan koronapandemien har påvirket våre liv. 

Alle kunstprosjektene er gratis og åpne for publikum i perioden juni til ut august. 

På grunn av smittevernhensyn og begrensete plasser må du bestille tid til tre av de fem prosjektene. MERK! Detaljer for tider, steder og bestilling finner du under hvert kunstprosjekt. 
Lenke til gratis billetter (Hoopla) ligger i Facebook- arrangementene for tre av de fem prosjektene. 


Se filmen Prosjekt 2021: Hva er kunnskap? 
Vi har spurt tre kunstnere og tre forskere hva kunnskap betyr for dem og hvordan de tror kunnskap kan gjøre verden bedre? 

Kunstprosjektene


Dunjic

TOUCH ME NOT

Ana Dunjić åpner Prosjekt 2021 11. juni med skulpturen Touch Me Not. Skulpturen står ved den historisk symbolske Olavskilden og blir stående til en gang ut i august.


Pål Bøyesen og Anne Helga Henning

Hundefolket

Anne Helga Henning og Pål Bøyesen presenterer Hundefolket, der folk kan bestille en time til å bli tegnet sammen med hunden sin, på et podium på Marinen. Dette vil foregå tre helger: 26. og 27. juni og 7. og 8. og 21. og 22 august.


Anna Ida Pezzot

Vesper

Anna Ida Pezzot presenterer et korverk som er komponert i anledning Prosjekt 2021, Vesper, som fremføres av fire sangere i Klemenskirken, 14.-20. juli. 


Qianhui Qian

Viral Viral

Qianhui Qian’s Viral Viral består av to filmer: Den første delen er laget tidlig i 2020 og den andre delen er laget et år etterpå. Filmene vises i Planetariet, Vitensenteret, 16. og 30. juli og 13. august.


Tobial Liljedahl

Nidelven 2021

Tobias Liljedahl inviterer med seg publikum til Nidelva i perioden 14.- 31. august.


Kart

Kart over Trondheim sentrum med tall som viser sted for hvert av prosjektene

Kartutstnitt av Trondheim sentrum som viser sted for hvert av kunstprosjektene: 

  1. Olavskilden - Touch me not 
  2. Marinen - Hundefolke
  3. Klemenskirka - Vesper 
  4. Vitensenteret - Viral Viral 
  5. Nidelva - Nidelven 2021 

Kontakt og mer informasjon

Kontakt og mer informasjon

Kurator: Mishi Foltyn  
Prosjektleder: Ann Iren Jamtøy 
Kommunikasjon og presse: Johanne Nome

Logo

Logo NTNU Helse

Logo Trondheim Kommune

Logo Midtbyen Management