Kurators kommentarer

Prosjekt 2021

Kurators kommentarer

Bilde av kurator Mishi Foltyn. Foto: Per Stian Monsås


Prosjekt 2021 er et initiativ for å presentere midlertidige kunstprosjekter i det offentlige rom i Midtbyen, Trondheim, sommeren 2021. 

Ved å knytte opplevelsen av lokal samtidskunst til hverdagslivet bygger kunsten bro over den avstanden vi opplever under pandemien. Det fører oss sammen på våre egne måter, i vårt eget tempo og i vårt eget tidsrom. Her i selve hjertet av byen vil fem kunstverk av seks kunstnere, som bruker en rekke forskjellige tilnærminger og formater, bli en del av bylandskapet gjennom sommeren.

Disse flettes inn, gjennom og innimellom de ulike måtene hver og en av oss opplever byen på. 

Under pandemien har vi alle måttet være mer fleksible, også innenfor kulturfeltet.

Prosjektet ledes av satsingsområdet NTNU Helse, NTNU og Trondheim kommune, og plasserer kunstverk innenfor rammene av våre umiddelbare omgivelser, rammer vi alle møter og navigerer innenfor i vårt dagligliv.

Den grunnleggende tilnærmingen er rollen kunsten har i våre fellesskap – som et rom for uttrykk, en invitasjon til dialog og utveksling, og en måte å delta i opplevelsen av vår tid på gjennom en rekke uttrykksformer. Det fører oss sammen og skaper fortrolige rom for kollektive opplevelser og skyver våre innerste tanker over i globale bevegelser, mønstre, og ikke minst endring.

Men hva er kunst? Hva er det den gjør? Hvordan ser den ut? 
I Prosjekt 2021 ser den slik ut: Seks kunstnere fra fem forskjellige land over hele verden gir oss sin egen fortelling og skaper kontaktpunkter gjennom materiale på tvers av tid og rom, mellom deg og meg, mellom oss alle. 

Dette er samfunnsengasjert kunst som bringer publikum og kunstner sammen i en spesifikk kontekst; film som formidles i det offentlige rom, eller som man får tilgang til gjennom nære og personlige midler – en kontakt med virkelige steder, mennesker og historier. Den forteller historien til steiner, såpe, vann og mennesker. Vi kan forestille oss hva noen kanskje føler, ser på, opplever – over tid og på forskjellige steder. Kunsten skaper en fortrolig kontakt og utforsker det som er meningsfullt for deg, for meg eller for noen vi kanskje ikke en gang kjenner. Den kommenterer situasjonen vi er i, og spør hvordan dette gir mening for oss, og hvordan fremtiden vil se ut. Den gir oss håp. Og den gir oss plass som aktive medspillere i den.

Kunst i det offentlige rom er i dag en viktig diskurs i den internasjonale samtidskunsten, særlig knyttet til hvordan kunstverk symboliserer samtidens verdier og hvilken rolle eller roller kunsten har i utviklingen sosiale diskurser internasjonalt. Kunst er tross alt symboler på hva vi føler, og hvordan vi søker tilknytning og forholder oss til eget liv.

Betydningen av kunstverk i det offentlige rom er noe som endres over tid. Denne kommunikasjonen er levende her også. Trondheim kan skilte med en stor samling offentlig kunst, og Norge har en tydelig nasjonal strategi for kunst i det offentlige rom. Skulpturlandskap Nordland (kuratert av Maaretta Jaukkuri) er fortsatt et lysende eksempel på en meningsfylt mediering mellom kunst og omgivelser, og presenterer noen av verdens – og Norges – mest fremstående kunstnere. 

I Prosjekt 2021 skaper vi resonans: mellom deg, meg, oss og verden. Disse arbeidene levendegjør erfaringene til dem som har laget dem, og henvender seg til publikum som oppfordringer til å ta kontakt. De åpner for ulike sammenhenger og betingelser og innbyr oss til en stund med interaksjon og kontemplasjon, noe som er nødvendig når vi forflytter oss fra det som har vært, og over til en ny type virkelighet. Mangfoldet i verkene gir oss styrke. I en verden som er så full av ulike og motstridende erfaringer, vil mangfold utvide vår evne til å ha empati på tvers av grenser. Det gjør at vi kan føle, betrakte og tenke på en annen måte. Og kanskje det er det vi mest av alt trenger nå.

Jeg er stolt over å kunne presentere Ana Dunjić, Tobias Liljedahl, Qianhui Qian, Pål Bøyesen, Anne Helga Henning og Anna Ida Pezzot som utvalgte kunstnere i Prosjekt 2021.

Arbeidene deres er fulle av håp, men har også en klar brodd; de er knyttet til vårt eget Trondheim, men henvender seg også til verden og kobler seg til den. De er kritiske og bidrar med viktige stemmer i diskusjonen om hvordan vi er, gjennom kunstneriske effekter. De tar plass i det offentlige rom og smyger seg inn i våre liv med glede og humor. De gir oss noe eget vi kan delta i, og ber oss forestille oss de stedene vi kjenner så godt på en annerledes måte.

Denne sommeren kan du altså – alt etter som det passer deg, alene eller med venner – tilbringe litt tid sammen med oss.