NTNU i Gjøvik

Studieveiledning

Studieveiledning er en samtale mellom student og studieveileder rundt ulike alternative valg og tilrettelegging inn i, underveis i, og ut av studiet. Det er viktig at du som student vet hva du kan forvente av studieveilederne, og hva du selv kan bidra med for å få fullt utbytte av veiledningstimen.

Faglig veiledning får du gjennom de fagansatte på studiet ditt.

Studieveiledere ved NTNU i Gjøvik

Gjensidige forventninger knyttet til individuelle veiledningssamtaler

Studieveilederen kan forvente av deg at du:

 • presenterer hvorfor du har kommet til studieveiledning og hva du trenger å prate om
 • er forberedt og har forsøkt å sette deg inn i informasjon om studiet og andre aktuelle problemstillinger på forhånd
 • deltar aktivt i samtalen, er våken og interessert underveis i samtalen og er løsningsorientert
 • følger opp de avtaler som ble gjort i veiledningen i etterkant av studieveiledersamtalen

Du kan forvente at studieveilederen:

 • møter deg på en respektfull måte, at veilederen har taushetsplikt og at samtalen er konfidensiell
 • har god og oppdatert kunnskap om veilederrollen og studieadministrative spørsmål innen sitt ansvarsområde
 • gir en avklaring om hva hun/han kan bidra med og hva som er veilederens ansvarsområde
 • følger opp de avtaler som ble gjort i veiledningen i etterkant av studieveiledersamtalen

Vi kan hjelpe deg med:

 • En samtale – hvis du har problemer med studiene eller det er noe du er i tvil om
 • Informasjon studieprogram/opptak ved NTNU i Gjøvik
 • Generell informasjon om studieoppbygging
 • Oversikt over regler og prosedyrer
 • Planlegging og overblikk over studieforløpet – studieprogresjon
 • Fremtidsplaner/karriereønsker: Hva vil du med utdannelsen din? Hva er muligheten for videre studier?
 • Valg og bytte av emner og studier og innpass/fritak av emner
 • Spørsmål om permisjoner