Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder:
Lederstøtte
Adm. støtte for studieprogramledere på
Bachelor i Økonomi, ledelse og bærekraft og Bachelor i Logistikk
Saksbehandler (ePhorte) 
Bestillinger i Basware
Organisering av møtevirksomhet, kvalitetskontroll og rutiner for fagseksjonen
Pedagogisk utviklingsarbeid