Fremtidens teknologistudier

Blå bakgrunn med NTNU logo og teksten Fremtidens teknologistudier. En grønn runding og stiplete linje. Banner.

Fremtidens teknologistudier (FTS)

FTS skal gjøre NTNUS teknologistudenter enda bedre rustet til å bidra til løsninger på fremtidens store, komplekse og globale utfordringer. Visjonen til FTS er at NTNU skal utdanne skapende kandidater i verdensklasse – som kan og vil bidra til en bedre verden og en bærekraftig fremtid.

Etter et omfattende prosjekt fra 2019-2021 ble rapporten Teknologiutdanning 4.0: Anbefalinger for utvikling av NTNUs teknologistudier 2022–2030 lansert. Her ble blant annet de 10 FTS-prinsippene samt ulike kompetanseprofiler etablert. 

Ledelsen og fagmiljøene ved NTNU følger nå opp anbefalingene og gjennomfører konkrete tiltak i studieprogrammene.