NTNU Industriell økologi (IndEcol)

Foto: kjernegruppa i Industriell økologi

NTNUs forskningsgruppe Industriell økologi (IndEcol) har som mål å knytte sammen teknologiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige bidrag i letingen etter bærekraftige løsninger på produksjon og forbruk av energi og ressurser. Tverrfaglig forskning og undervisning står sentralt ved IndEcol.

Mer info

Se våre engelske sider for mer informasjon.
 

 

IndEcol - høydepunkter i media

Kontakt oss

Generelle henvendelser

E-post: indecol@indecol.ntnu.no
Tlf.: + 47 73 59 89 40
Leder: Professor Edgar Hertwich

Studenthenvendelser

E-post: msc@indecol.ntnu.no
Tlf.: + 47 73 59 89 40

Besøksadresse
Sem Sælands vei 7
IT-bygget, Sydfløy
Gløshaugen

Postadresse
Program for industriell økologi
Sem Sælands vei 7
NTNU
NO-7491 TRONDHEIM