Program for industriell økologi (IndEcol)

Foto: kjernegruppa i Industriell økologi

Program for industriell økologi (IndEcol) er et tverrfaglig universitetsprogram etablert i 1998 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Programmet omfatter et masterprogram opprettet i 2004 og et stort antall doktorgradsprosjekter og forskningsprosjekter. Tverrfaglig forskning og undervisning står sentralt ved IndEcol, og målet er å knytte sammen teknologiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige bidrag i letingen etter bærekraftige løsninger på produksjon og forbruk av energi og ressurser.

Mer info - More information

Se våre engelske sider for mer informasjon.
See our pages in English for much more detailed information.

 

Kontakt oss

Generelle henvendelser

E-post: indecol@indecol.ntnu.no
Tlf.: + 47 73 59 89 40
Leder: Professor Edgar Hertwich

Studenthenvendelser

E-post: msc@indecol.ntnu.no
Tlf.: + 47 73 59 89 40

Besøksadresse
Sem Sælands vei 7
IT-bygget, Sydfløy
Gløshaugen

Postadresse
Program for industriell økologi
Sem Sælands vei 7
NTNU
NO-7491 TRONDHEIM

IndEcol - høydepunkter i media