Institutt for energi- og prosessteknikk

Vannkraftlaboratoriet

Vannkraftlaboratoriet på NTNU kombinerer 100 års erfaring med moderne fasiliteter som er unike i Europa og inkluderer testrigger for Francis, pelton og pumpe turbiner.

Utvalgte forskningsprosjekter:

Francis-99

Francis - 99 er en serie med tre arbeidsmøter som gir åpen tilgang til komplett design og data fra en Francisturbin. Prosjektet tilbyr en åpen plattform til vannkraftforskerne, og mulighet til å utforske og forbedre deres ferdigheter.

HiFrancis

HiFrancis er et industrielt forskningsprosjekt, hvor fokus er grunnleggende og anvendt forskning innen hydrauliske turbiner. Forskningsspørsmål er: hvordan forplanter trykkbølgene fra rotor-statorinteraksjonen i turbinen seg? Hva er beste praksis for å produsere troverdige numeriske resultater? Hva er sammenhengen mellom demping og strømningshastighet i turbinen?

Turbiner og Generatorer

Turbiner og Generatorer (del av FME HydroCen) har som mål å utvikle den fremtidige generasjonen av hydrauliske turbiner. Turbinene vil muliggjøre fleksibel kraftproduksjon gjennom variabel hastighetsdrift. Utmattingslast og tilhørende skade under de transiente driftsforholdene som for eksempel belastningsvariasjon og start-stopp, vil bli redusert.