Vannkraftlaboratoriet

Institutt for energi- og prosessteknikk

Vannkraftlaboratoriet

Research activity

Utvalgte forskningsprosjekter:

Utvalgte forskningsprosjekter:

Hydroflex

Målet med Hydroflex er å utvikle ny teknologi som gir mer fleksibel drift av vannkraftverk. Prosjektet er finanisert av EUs Horisont 2020-program, for fire år fra 1. mai 2018, med et budsjett på 5,7 millioner euro. Hydroflex samarbeider med flere akademiske og industrielle partnere fra Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannia. NTNU er koordinerende universitet for prosjektet.

Francis-99

Francis - 99 er en serie med tre arbeidsmøter som gir åpen tilgang til komplett design og data fra en Francisturbin. Prosjektet tilbyr en åpen plattform til vannkraftforskerne, og mulighet til å utforske og forbedre deres ferdigheter

HiFrancis

HiFrancis er et industrielt forskningsprosjekt, hvor fokus er grunnleggende og anvendt forskning innen hydrauliske turbiner. Forskningsspørsmål er: hvordan forplanter trykkbølgene fra rotor-statorinteraksjonen i turbinen seg? Hva er beste praksis for å produsere troverdige numeriske resultater? Hva er sammenhengen mellom demping og strømningshastighet i turbinen?

Turbiner og Generatorer

Turbiner og Generatorer (del av FME HydroCen) har som mål å utvikle den fremtidige generasjonen av hydrauliske turbiner. Turbinene vil muliggjøre fleksibel kraftproduksjon gjennom variabel hastighetsdrift. Utmattingslast og tilhørende skade under de transiente driftsforholdene som for eksempel belastningsvariasjon og start-stopp, vil bli redusert.