Om Norsk Vannkraftsenter

Om Norsk Vannkraftsenter


Norsk Vannkraftsenter (NVKS) er et nasjonalt samlende senter som skal sikre og utvikle forskning og utdanning innen vannkraftteknologi. Senteret er et samarbeid mellom universitet- og høyskoler, industri og myndigheter. NVKS har hovedsete på NTNU i Trondheim.

I perioden 2017-2024 blir NVKS sine aktiviteter gjennomført i HydroCen - Norwegian Research Centre for Hydropower Technology. HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi - FME.


Logo innlegg

logo nvks

logo hydrocen


Besøksadresse

Besøksadresse:

Norsk Vannkraftsenter
v/ Vannkraftlaboratoriet, NTNU
Alfred Getz vei 4
7491 Trondheim