NTNU Energi

Erstattet av nye satsingsområder

Dette satsingsområdet hadde varighet 2014-2023. Nye satsingsområder er på plass fra 2024.

Bilde

Energilandskap - sol-, vann- og vindenergi.

NTNUs energiforskning ligger i tet i Europa.

NTNU Energi representerer NTNUs energiforskning og universitetets 600 forskere innen energifeltet.

FME

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Illustrasjon av vannkraft. Illustrasjon: HydroCen

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME HydroCen: vannkraft i fremtidens fornybare energisystem.

Bakhodet til en kvinne

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME NTRANS: energisystemets rolle i energiomstillingen.

llustrasjon av bomiljøet i klyngetunet. Illustrasjon Snøhetta.

Forskningssenter for miljøvennlig energi FME ZEN: nullutslippsområder i smarte byer.

I tillegg til disse 3 FME-ene der NTNU er vertskap er NTNU partner i FME-ene Hydrogeni, NorthWind, NCCS, CINELDI, HighEFF, Bio4Fuels, MoZEES og SUSOLTECH.

NTNU Young Researcher Clean Energy Forum - Facebook gruppe