Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Borge, Lars-Erik; Johannesen, Anne Borge; Tovmo, Per. (2010) Barnehager i inntektssystemet for kommunene. 2010. ISBN 9788281500709.
  • Borge, Lars-Erik; Nyhus, Ole Henning; Strøm, Bjarne; Tovmo, Per. (2009) Ressurser og tidsbruk i grunnskolen i Norge og andre land. 2009. SØF rapport (2/2009).
  • Borge, Lars-Erik; Tovmo, Per. (2009) Ny produksjonsindeks for kommunene. 2009. SØF rapport (6/2009).
  • Borge, Lars-Erik; Tovmo, Per. (2007) Myopic or constrained by balanced-budget-rules? The intertemporal spending behavior of Norwegian local governments. 2007. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (5/2007).
  • Borge, Lars-Erik; Tovmo, Per; Falch, Torberg. (2007) Public sector efficiency: The roles of political and budgetary institutions, fiscal capacity and democratic participation. 2007. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (1/2007).
  • Falch, Torberg; Tovmo, Per. (2007) Ressurssituasjonen i grunnopplæringen. 2007. SØF rapport (1/2007).
  • Tovmo, Per. (2004) Budget institutions, politics and fiscal outcome. Five essays on local government policy outcomes. 2004. ISBN 82-471-6000-5.
  • Borge, Lars-Erik; Tovmo, Per. (2003) Kostnads- og etterspørselsforhold i videregående opplæring. 2003.
  • Borge, Lars-Erik; Tovmo, Per. (2003) Ressursbruk og studietilbud i videregående opplæring. 2003. ISBN 82-7570-148-1.
  • Borge, Lars-Erik; Dahlberg, Matz; Tovmo, Per. (2001) The intertemporal spending behavior of local governments: A comparative analysis of the Scandinavian Countries. 2001. Working Paper Series (10).