Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Watten, Reidulf G.; Fostervold, Knut Inge; Volden, Frode. (2015) Universell utforming og omgivelser Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver. Norwegian Society of Ergonomics and Human Factors - NEHF. 2015. ISBN 978-82-995747-4-7.
  • Watten, Reidulf G.; Fostervold, Knut Inge; Volden, Frode. (2015) Universell utforming og omgivelser Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver. Norwegian Society of Ergonomics and Human Factors - NEHF. 2015. ISBN 978-82-995747-4-7.

Del av bok/rapport

  • Dalai, Giampiero; Komandur, Sashidharan; Volden, Frode. (2018) Applications of Eye Tracking in the Diagnosis of Early Stages of Autism Spectrum Disorders. Proceedings of the 2nd International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications; September 19-21, 2018, in Seville, Spain.
  • Fostervold, Knut Inge; Volden, Frode; Watten, Reidulf G.. (2015) Universell utforming Grunnlag og tverrfaglig inspirasjon. Universell utforming og omgivelser Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver.
  • Fostervold, Knut Inge; Watten, Reidulf G.; Volden, Frode. (2015) Ergonomi og human factors Basiskunnskap for universell utforming. Universell utforming og omgivelser Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver.
  • Fostervold, Knut Inge; Watten, Reidulf G.; Volden, Frode. (2015) Universell utforming og ergonomi Hva er forskjellen?. Universell utforming og omgivelser Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver.
  • Volden, Frode; Fostervold, Knut Inge; Watten, Reidulf G.. (2015) Det digitale selvbetjeningssamfunnet : for alle?. Universell utforming og omgivelser Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver.
  • Watten, Reidulf G.; Fostervold, Knut Inge; Volden, Frode. (2015) Menneske, miljø og natur. En utvidet forståelse av universell utforming. Universell utforming og omgivelser Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver.