Toppbanner CERG

ReFit smacktop


ReFit

ReFit: Kan styrketrening forebygge fall og gi bedre helse til de eldste eldre?

Med ReFit-studien (Reducing Falls with Progressive Resistance Training) undersøker vi helseeffekter av veiledet styrketrening for personer over 80 år, med spesielt fokus på fallforebygging.

Foto: Colourbox

Bakgrunn for studien

Fall er årsaken til ni av ti skader for personer over 80 år, og over halvparten av alle norske menn og kvinner i 80-årene har falt minst én gang det siste året. Vi vet at trening er effektivt for å forebygge fall i yngre aldersgrupper, og nå ønsker vi å se på hvordan styrketrening påvirker helsa generelt, med spesielt fokus på fallrisiko, hos personer eldre enn 80 år med svekket muskelfunksjon.

Norske eldre faller oftere enn eldre i andre europeiske land. Antall nordmenn over 80 år øker for hvert år som går, noe som stiller nye krav til eldreomsorgen. ReFit-studien er viktig med tanke på å avklare effekten av styrketrening på en av de store helseutfordringene i Norge og bidra til at våre eldste eldre potensielt kan være selvhjulpne lenger inn i alderdommen.

Gjennomføring av prosjektet

Alle som er 80 år eller eldre og bosatt i Trøndelag, blir invitert til å delta i studien. For å kunne delta må man være i stand til å gå uten støtte eller ved hjelp av stokk eller krykke. Man kan dessuten ikke ha diagnostisert demens eller hjertesykdom. Alle som blir med i studien, får gjennomført en rekke helseundersøkelser gratis. Treningsoppfølgingen i studien vil videre kunne gi bedre helse, fysisk form og livskvalitet.

For å avklare hvem som kan delta i studien, måler vi vekt, høyde, kroppssammensetning, balanse, fysisk funksjon og gripestyrke hos de som melder seg på. De som får delta, svarer så på et spørreskjema om egen helse, hukommelse, livskvalitet og søvn, og vi gjennomfører flere tester av styrke, balanse og gangfunksjon. I tillegg måles hjertefunksjonen til et utvalg av deltakerne med ultralyd.

Deretter trekkes deltakerne tilfeldig til treningsgruppa eller kontrollgruppa. De som havner i treningsgruppa, får veiledet styrketrening to ganger i uka i et helt år. Treningen gjennomføres på 3T, som har treningssentre over store deler av Trøndelag, men man trenger ikke å være medlem for å delta i studien. Alle testene i studien gjennomføres i våre lokaler på St. Olavs hospital, og gjentas etter et halvt år og ett år.

 


person-portlet

Prosjektleder

Jonathan Berg
Postdoktor
jonathan.berg@ntnu.no
45205565

Kontaktinformasjon, ReFit

Kontaktinformasjon, ReFit

Mail-logorefit@isb.ntnu.no

Telefon-logo(kl. 08.00–15.00): 922 94 783

Besøksadresse:

St.Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg.(klikk for kart)

CERG-logo

Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

CERG logo