Symposium til minne om Bengt Saltin

I september døde en av verdens mest betydningsfulle fysiologer, professor Bengt Saltin.

2. til 4. juni 2015 arrangeres “The Saltin Symposium; Exercise and Integrative Physiology” i København.

Symposiet arrangeres for å hedre og minnes Saltins vitenskapelig arbeid. Saltin ville ha feiret sin 80-årsdag 3. juni 2015.

Symposiets program vil ta for seg forskningsfeltene hvor Bengt Saltin kom med betydningsfulle bidrag fra både et historisk og et dagsaktuelt perspektiv.

Symposiet vil ha et begrenset plasser. Registreringen starter i januar 2015, og det er førstemann til mølla.

Arrangementer

CERG er en aktiv gruppe som legger stor vekt på utvikling gjennom samarbeid, diskusjoner og erfaringsutveksling med kolleger og samarbeidspartnere.

Gjennom året deltar vi på eller arrangerer en rekke seminarer, konferanser, møter og workshops som både er nyttige for å knytte kontakter, utvikle oss faglig eller få nye ideer. Informasjon om større arrangementer finner du i margen til venstre.


 


Kontakt oss

Facebook