Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag


Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08). Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Bilsamfunnet - aktuell samfunnsmedisin

HUNT aktuell samfunnsmedisin

Nyheter

Besøk fra Manchester Metropolitan University

besøk_fra_MAnchester-bildeForsker Rebecca Gordon-Nesbitt fra Manchester Metropolitan University var på besøk ved HUNT forskningssenter torsdag 15. april 2014, for å utvikle forskningssamarbeid om sammenhengen mellom kulturdeltakelse og helse. Det etterspørres dokumentasjon på om deltakelse i kulturaktiviteter har positive helseeffekter på lang sikt, men det er nesten ingen som har data som kan svare på spørsmålet. Gordon-Nesbitt hadde imidlertid blitt gjort oppmerksom på at HUNT har slike data, og kom for å se om det er mulig å utvikle forskningssamarbeid på området.

Besøk fra Manchester Metropolitan University

besøk_fra_MAnchester-bildeForsker Rebecca Gordon-Nesbitt fra Manchester Metropolitan University var på besøk ved HUNT forskningssenter torsdag 15. april 2014, for å utvikle forskningssamarbeid om sammenhengen mellom kulturdeltakelse og helse. Det etterspørres dokumentasjon på om deltakelse i kulturaktiviteter har positive helseeffekter på lang sikt, men det er nesten ingen som har data som kan svare på spørsmålet. Gordon-Nesbitt hadde imidlertid blitt gjort oppmerksom på at HUNT har slike data, og kom for å se om det er mulig å utvikle forskningssamarbeid på området.

 Både Margun Skjei-Knudtsen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Odd Håpnes fra Levanger kommune, Elisabeth Hansen som er engasjert av Nord-Trøndelag fylkeskommune som forsker og Steinar Krokstad fra HUNT forskningssenter deltok på møtet. Alle har erfaring innen fagfeltet. Samarbeidet vil være av stor interesse for alle parter, og ikke minst for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg som etableres i Levanger i år.
gruppebilde Odd Håpnes, Elisabeth Hansen, Margun Skei-Knudtsen, Rebecca Gordon-Nesbitt, Steinar Krokstad


Jubileumsseminar Kristian Hveem

program

Jubileumsseminar Kristian Hveem

program

Jubileumsseminar for prof Kristian Hveem


Aktuell samfunnsmedisin: Ebola

Ebolaepidemien rammer mange, og frykten for spredning til nye områder er stor. I dette møtet ønsker HUNT forskningsssenter å belyse medisinske, globale og lokale aspekter ved ebola med følgende foredragsholdere:

Arne Mehl, smittevernlege: Hva er ebola? Smitteveier, sykdomsforløp og mulig behandling.

Steinar Krokstad, sosial epidemiolog: Hvorfor blir ebolaepidemien så omfattende? Om betydningen av samfunnsforhold for sykdommer.

Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege Stjørdal kommune: Beredskap i forbindelse med ebolaepidemien. Hvordan håndterer kommunene et mulig tilfelle av ebola-smitte?

31. oktober 2014

Aktuell samfunnsmedisin: Ebola

Ebolaepidemien rammer mange, og frykten for spredning til nye områder er stor. I dette møtet ønsker HUNT forskningsssenter å belyse medisinske, globale og lokale aspekter ved ebola med følgende foredragsholdere:

Arne Mehl, smittevernlege: Hva er ebola? Smitteveier, sykdomsforløp og mulig behandling.

Steinar Krokstad, sosial epidemiolog: Hvorfor blir ebolaepidemien så omfattende? Om betydningen av samfunnsforhold for sykdommer.

Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege Stjørdal kommune: Beredskap i forbindelse med ebolaepidemien. Hvordan håndterer kommunene et mulig tilfelle av ebola-smitte?

Etter foredragene er det tid til debatt – velkommmen!
Debattmøte i serien "Aktuell samfunnsmedisin" - arrangeres hver siste fredag i måneden av HUNT forskningssenter.

HUNT forskningssenter ønsker med disse møtene å skape en arena hvor leger, politikere, helsearbeidere og alle som er interessert i samfunnsmedisin og folkehelse kan drøfte aktuelle problemstillinger.

HUNT Biosciences AS skifter navn til Lifandis AS

logoLifandisHUNT Biosciences AS ble etablert av NTNU, Helse Midt-Norge og Nord-Trøndelag Fylkeskommune som et bindeledd mellom HUNT/NTNU og næringslivet. Selskapet har etter generalforsamling den 27. februar 2014 endret navn til Lifandis AS.

Lifandis AS sine tjenester vil fortsatt være solid forankret i de unike og mangfoldige mulighetene som HUNT byr på. Årsaken til navneendringen er blant annet at selskapet i økende grad vil dra nytte andre studier i tillegg til HUNT i sine prosjekter. Som et viktig første skritt i denne prosessen har Lifandis AS nylig underskrevet en avtale med St. Olavs hospital og bruk av sykdomsbiobanken i Trondheim. Dette samarbeidet forventes å medføre en vesentlig styrking av selskapets tjenestetilbud innen kreftområdet i de kommende år, for eksempel utvikling av bedre diagnostiske tester og bedre behandlingsmetoder.

HUNT Biosciences AS skifter navn til Lifandis AS

logoLifandisHUNT Biosciences AS ble etablert av NTNU, Helse Midt-Norge og Nord-Trøndelag Fylkeskommune som et bindeledd mellom HUNT/NTNU og næringslivet. Selskapet har etter generalforsamling den 27. februar 2014 endret navn til Lifandis AS.

Lifandis AS sine tjenester vil fortsatt være solid forankret i de unike og mangfoldige mulighetene som HUNT byr på. Årsaken til navneendringen er blant annet at selskapet i økende grad vil dra nytte andre studier i tillegg til HUNT i sine prosjekter. Som et viktig første skritt i denne prosessen har Lifandis AS nylig underskrevet en avtale med St. Olavs hospital og bruk av sykdomsbiobanken i Trondheim. Dette samarbeidet forventes å medføre en vesentlig styrking av selskapets tjenestetilbud innen kreftområdet i de kommende år, for eksempel utvikling av bedre diagnostiske tester og bedre behandlingsmetoder.

Samtidig med navneskifte fikk selskapet tilført ny kapital fra eierne for å styrke den nåværende aktivitet samt forberede nye tjenester til internasjonale industrikunder. Det styrkede kapitalgrunnlaget gir selskapet anledning til å øke staben med ytterligere kompetanse innen biomarkørforskning, epidemiologi og biostatistikk,  noe som vil kreves innen mange kommende prosjekter. De nye ressursene skal også aktivt støtte opp om den pågående aktiviteten innen markeds- og kundeutvikling. Den målrettede og fokuserte markedsaktiviteten som ble startet i slutten av 2012 har i dag skapt en betydelig internasjonal rekkevidde for selskapet i sin dialog med pharma og biotek industri.

I 2013 ble Ove V. Solesvik ansatt som ny CEO for å lede selskapet gjennom den neste utviklingsfasen. I tillegg ble Christian Jonasson ansatt som ny CSO (Chief Scientific Officer).

Lifandis AS vil fortsatt ha sitt hovedkontor på HUNT forskningssenter i Levanger. Samtidig ble det høsten 2013 etablert et kontor i Oslo.


 


HUNT 30 årsjubileum - program

programlenke til pdf

HUNT 30 årsjubileum - program

programlenke til pdf

For flere opplysninger, se www.ntnu.no/web/hunt/jubileum


Mendelian Randomization - 12. juni

invitasjon

Mendelian Randomization - 12. juni

invitasjon

HUNTs månedlige fagforedrag.


Tegnekonkurranse HUNT Åpen Dag – dommerne har talt

I forbindelse med Åpen Dag den 27. september arrangerte HUNT forskningssenter en tegnekonkurranse for barna som besøkte oss. De skulle tegne om hva vi kan gjøre for å holde oss friske. Barna kom med veldig mange gode forslag lagt ned i masse flotte tegninger! Noen av tipsene for å holde oss friske barna kom med var:Nils Brandsen, 9 år

Tegnekonkurranse HUNT Åpen Dag – dommerne har talt

I forbindelse med Åpen Dag den 27. september arrangerte HUNT forskningssenter en tegnekonkurranse for barna som besøkte oss. De skulle tegne om hva vi kan gjøre for å holde oss friske. Barna kom med veldig mange gode forslag lagt ned i masse flotte tegninger! Noen av tipsene for å holde oss friske barna kom med var:Nils Brandsen, 9 år

 • Sunn mat og drikke: vi så grønnsaker som gulrot, brokkoli, og frukt – bananer, druer, epler, appelsiner, jordbær, melon, blåbær, ananas,  et epletre, et skilt med hamburgerforbud, en fisk og et glass melk. Kari Fenstad synes vi tegnet en veldig fin gulrot. Hamburgerforbudet fra Frida Vanessa Pynten likte vi også godt. Joakim fra Ringvegen tegnet frukt i nydelig pastel. Finn Einar Brandsen fra Vikhammer tegnet et helt epletre. Beelke Horn fra Levanger tegnet veldig friske frukter.
 • Fysisk aktivitet: Fotball er populær og ble tegnet av blant annet Sigurd fra Nordsihaugen, Fim Amerat fra Steinkjer, Ole fra Levanger,  og Eskild Romundstad Overein fra Levanger.  Skigåing, håndball, sykling og jogging på tredemølle var også med i noen tegninger. Mange tegnet også flotte turer på fjellet, over bruer, i telt, blant blomster og gjennom treer. Maria fra Åsvegen, Kaia S Ward fra Viktor Musumgate, Petter fra Levanger, Isamari Hoseth fra Verdal, Arne Johanes Horn fra Levanger, og Frida Kvam tegnet fine turområder og fjellandskap. Edvard Mindnes tegnet blåbær og en bjørn i skogen. Grete Johanne fra Hommelvik og Hannah fra Verdal laget en samling  av flere sunnhetstips.
 • Å sove godt: Andrea fra Trondheim tegnet en person som sov.
 • Gå til legen: Nils Brandsen fra Vikhammer tegnet sykehus og lege blant mange andre sunne tips.
 • Å være bli og glad: Tegningene fra Ole Martin fra Levanger, Linnea fra Skogn, Lukas Finanger fra Levanger og Kristine Kvam fra Levanger fikk oss til å smile med sine blide mennesker og farger.
 • Kunnskap om kroppen: Hilmar Brandsen tegnet menneskekroppens indre – kanskje ønsker han å si at vi bør bli kjent med hvordan kroppen vår fungerer?
 • Kulturelle aktiviteter: Noen deltakere var så små at tegningene ble litt abstrakte men fine var de også! :-) Deltakelse i kulturelle aktiviteter er jo også bra for helsa! Nils Fenstad fra Levanger og Vilma Altø Nessmo var blant disse ivrige unge tegnetalenter.

Se tegningene!

Vi fikk masse flotte tegninger og forslag for å holde seg friske og alle fikk seg en liten premie (blyant) da de leverte tegningen. Vi har både vurdert og trukket tilfeldig og her var vinnerne og deres premier:

 • Frida Vanessa Pynten, Steinkjer, 11 år – k«Kokkeskolen» kokebok
 • Vilda Altø Nessemo,  Verdal, 2 år –Magic Pens tusjer
 • Andrea, Trondheim, 9 år – «Ellas's kitchen» kokebok for barn
 • Nils Jaco Brandsen, Vikhammer, 9 år – «Kokken Trym» kokebok for barn
 • Kari Fenstad, Levanger, 5 år – Silky Twisters tusjer
 • Isamari Hoseth, Verdal, 7 år – «Ellas's kitchen» kokebok for barn
 • Linnea, Skogn, 5 år - Magic Pens tusjer
 • Arne Johanes Horn, Levanger, 9 år – Silky Twisters tusjer

Alle vinnere skal få premie levert hjem. Vi gratulerer vinnerne og takker alle for innsatsen og flotte tegninger!!


Adrian Bauman - tiltredelsesforedrag

invitasjon tiltredelsesforedrag

Adrian Bauman - tiltredelsesforedrag

invitasjon tiltredelsesforedrag

HUNT formidlingssenter


Nasjonal Folkehelsekonferanse 26.27 november 2014 arrangert av Norges idrettsforbund, Høyskolen i Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter

illustrasjonsbilde barn som hopperNorges idrettsforbund, i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter, arrangerer nasjonal folkehelsekonferanse 26.-27.november 2014.

Temaene for konferansen er fysisk aktivitet og idrett, og vil være en arena der forskere, praktikere og beslutningstakere vil formidle, diskutere og utvikle kunnskapsbasert folkehelsearbeid knyttet til fysisk aktivitet i idrett og skole.

Nasjonal Folkehelsekonferanse 26.27 november 2014 arrangert av Norges idrettsforbund, Høyskolen i Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter

illustrasjonsbilde barn som hopperNorges idrettsforbund, i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter, arrangerer nasjonal folkehelsekonferanse 26.-27.november 2014.

Temaene for konferansen er fysisk aktivitet og idrett, og vil være en arena der forskere, praktikere og beslutningstakere vil formidle, diskutere og utvikle kunnskapsbasert folkehelsearbeid knyttet til fysisk aktivitet i idrett og skole.

Målgruppe: Trenere og ledere i norsk idrett, ansatte i idrettskretser og særforbund, lærere og skoleledere, politikere og fagfolk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, forskere og interesseorganisasjoner.
Konferansen vil finne sted i Levanger i Nord-Trøndelag.

Les mer på nettsiden til Norges idrettsforbund
Last ned invitasjon til konferansen
Last ned program for konferansen
Last ned skjema for innsending av abstract
 

Maria C Stuifbergen

Bilsamfunnet - finnes det alternativer?

illustrasjonsbilde bilkøEr det mulig å begrense bilismen, øke hverdagsaktiviteten og stoppe fedmeepidemien? Stadig er ropet etter mer veg og større parkeringsplasser det som høres best når steder skal utvikles. Mens helseutfordringen handler om hvordan vi skal få flere til å gå og sykle til jobb og skole. Storbyer kveles av bilisme og eksos. Men det er fortsatt lite populært å argumentere for bilfrie soner, bompenger, parkeringsavgift og et begrenset antall parkeringsplasser. Og hva kan vi gjøre i mindre byer og tettsteder?

Innledere på møtet er:

Jon Gunnes, kommunalråd Trondheim kommune: Arbeid for en helse- og miljøvennlige by – utfordringer i politikken.

Espen Leirset høyskolerektor HiNT: Bedre folkehelse –politikernes ansvar.

 

Bilsamfunnet - finnes det alternativer?

illustrasjonsbilde bilkøEr det mulig å begrense bilismen, øke hverdagsaktiviteten og stoppe fedmeepidemien? Stadig er ropet etter mer veg og større parkeringsplasser det som høres best når steder skal utvikles. Mens helseutfordringen handler om hvordan vi skal få flere til å gå og sykle til jobb og skole. Storbyer kveles av bilisme og eksos. Men det er fortsatt lite populært å argumentere for bilfrie soner, bompenger, parkeringsavgift og et begrenset antall parkeringsplasser. Og hva kan vi gjøre i mindre byer og tettsteder?

Innledere på møtet er:

Jon Gunnes, kommunalråd Trondheim kommune: Arbeid for en helse- og miljøvennlige by – utfordringer i politikken.

Espen Leirset høyskolerektor HiNT: Bedre folkehelse –politikernes ansvar.

 
Last ned invitasjon

Blogg

For eldre nyheter, se i nyhetsarkivet

#HUNTresearchcentre

panorama HUNT bygging

Takk for tilbakemeldinger på sida!

HUNT forskningssenter logo

akkrediteringslogo HUNT

 

Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80
eller 74 01 92 40

IP adresse (video)
129.241.197.135

Send e-post

 

Ansatte ved HUNT
 

logo facebookFølg oss på facebook

 

Årlig nyhetsbrev 2013

HUNT nyhetsbrev 2013

Nye HUNT publikasjoner

Nye publikasjoner i HUNT library vises i lista nedenfor:

Nye publikasjoner i PubMed

Til info: Dette er et automatisk generert søk, som i noen få tilfeller inkluderer publikasjoner som ikke bruker HUNT materiale.

HUNT i filmer
 

Dette er Ivan. Se i filmen hvordan han bidrar til HUNT og folkehelsa
Laboratorieleder Marit Næss forteller om prøvehåndtering ved HUNT forskningssenter
Steinar Krokstad forteller om sosial epidemiologisk forskning med HUNT data
Kristian Hveem forteller om genetisk epidemiologi med HUNT materiale
Ulrik Wisløff forteller om forskning på kondis og hjerte- og karsykdommer i HUNT
Lenke til HUNT film hodepine Lars Jakob Stovner forteller om forskning på hodepine i HUNT
Steinar Krokstad kunnskapskanalen
Steinar Krokstad ser i spåkula basert på HUNT resultater.

 

Informasjonsbrev til alle deltakere i HUNT

infobrev HUNT okt 2012Oktober - november 2012 ble det sendt ut brev til alle deltakere i HUNT. Brevet informere om pågående prosjekt, og genetiske forskningsmuligheter som innebærer datadeling med utenlandske forskningsmiljø. Last ned informasjonsbrev 2012 [pdf]


Folkehelse i endring. Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag. HUNT 1 (1984-86) – HUNT 2 (1995-97) – HUNT 3 (2006-08) 

Forsiden på rapporten Folkehelse i endring HUNT 1 2 3 som kan lastes ned herDenne rapporten viser utviklingen i folkehelsa i Nord-trøndelag gjennom tre tiår. Redaktører: Steinar Krokstad og Margunn Skjei Knudtsen.
Last ned rapporten "Folkehelse i endnring" [pdf]