Trening for barn med hjertefeil eller fedme

Trening for barn med hjertefeil eller fedme

Arrangement: 48th Nordic Paediatric Cardiology Meeting
Når: Onsdag 5. september 2018
Hvor: Grand Hotel Terminus, Bergen

I dag overlever 90 % av alle barn som blir født med en feil på hjertet. Barna kan imidlertid være utsatt for å få et noe svakere hjerte enn friske barn. Vår forsker Charlotte Björk Ingul holdt et innlegg om trygg og effektiv trening for barn med medfødt hjertefeil på det nordiske barnekardiologimøtet i Bergen 5. september 2018. Der snakket hun også om trening for barn med fedme, som i likhet med hjertebarna kan ha svekket hjertefunksjon. Under kan du se litt av presentasjonen.

Les mer om Barnefedmestudien til Charlotte her


Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim