Exercise in Medicine-seminar

Håndstående på is

Program

Full video from The 7th Seminar on Exercise in Medicine

The 7th Seminar on Exercise in Medicine: Program

Information and program in English: Exercise in Medicine 2017

Hvor: Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital i Trondheim, auditorium KA12

Når: 14. og 15. desember 2017

Mange av verdens mest kjente forskere og eksperter innen trening som medisin deltok på CERGs Exercice in Medicine-seminar 14. og 15. desember 2017. Den første dagen handle om hvordan vi kan gjøre verden mer aktiv, mens trening for hjerne og som behandling etter brystkreft var blant temaene på andre dag av seminaret.

Program 14. desember:


08.30–09.00: WELCOME AND OPENING OF THE SEMINAR
Ulrik Wisløff, CERG, NTNU


09.00–10.00: PHYSICAL FITNESS IN HEALTH AND DISEASE: PAST – PRESENT – FUTURE
Ordstyrer: Chip Lavie, John Ochsner Heart and Vascular Institute, USA

09.00–09.20: Call to Action on making Physical Activity Assessment and Prescription a Medical Standard of Care
Robert Sallis, Exercise is Medicine Advisory Board Chairman, USA

09.20–09.40: Physical fitness and cardiovascular disease: The past, the Present and the Future
Leonard Kaminsky, Ball State University, USA

09.40–10.00: Reflections on Physical Activity and Health: What Should We Recommend?
Jari Laukkanen, University of Eastern Finland


10.00–10.30: PAUSE


10.30–12.30: HOW TO MAKE THE WORLD ACTIVE ENOUGH?
Ordstyrer: Cemal Ozemek, University of Illinois at Chicago, USA

10.30–10.50: Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls and prospects
Chip Lavie, John Ochsner Heart and Vascular Institute, USA

10.50–11.10: Waging war on modern chronic disease: prevention through exercise  
Robert Ross, Queen's University, Canada

11.10–11.30: Active 10: A better recommendation to get England active?
Mike Brannan, Public Health England.

11.30–12.30: ROUND TABLE DISCUSSION
Gretchen Reynolds, The New York Times, og Øystein Tveite og Henriette Øien, Helsedirektoratet, intervjuer alle formiddagens foredragsholdere.


12.30–13.30: PAUSE


13.30–14.30: HOW TO MAKE THE WORLD ACTIVE ENOUGH? E-HEALTH, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BEHAVIOURAL APPROACHES TO REVOLUTIONIZE PHYSICAL ACTIVITY RESEARCH
Ordstyrer: Dr. Jacqueline Flock, SINTEF Norge

13.30–13.50: Using artificial intelligence to revolutionize physical activity adherence
Sabato Mellone, Bologna University, Italy

13.50–14.10: Physical Activity Intelligence: A new standard of activity tracking
Javaid Nauman, United Arab Emirates University, Dubai

14.10–14.30: Behavioral approaches to increasing physical activity participation
Elisabeth Boulton, University of Manchester, England


14.30–14.45: PAUSE


14.45–15.15: YOUR RESEARCH IN THE HEADLINES: DEALING WITH THE MEDIA
Gretchen Reynolds
, The New York Times


15.30–16.30: SPEED-UPDATE FROM K.G. JEBSEN CENTER OF EXERCISE IN MEDICINE
Ordstyrer: Øivind Rognmo, CERG, NTNU

 

Program 15. desember:


10.00–11.00: BIOBANKS AND REGISTERS
Ordstyrer: Anja Bye, CERG, NTNU

10.00–10.30: The All-in study – current status and future opportunities
Kristian Hveem, NTNU

10.30–11.00: Effect of exercise on cardiovascular biomarkers: clinical implications
Torbjørn Omland, Universitetet i Oslo


11.00–11.30: EXERCISE IS MEDICINE
Ordstyrer: Marko Ljubkovic, Medical University Split, Kroatia

11.00–11.30: Curing breast cancer - killing the heart: Role of exercise to reverse cardiac dysfunction
Mark Haykowsky, University of Texas at Arlington, USA


11.30–11.50: PAUSE


11.50–12.10: EXPERIMENTAL
Ordstyrer: Jasna Marinović, Medical University Split, Kroatia

11.50–12.10: Exercise is molecular medicine
Jose Bianco N Moreira, CERG, NTNU


12.10–13.15: LUNCH


13.15–14.15: BRAIN HEALTH
Ordstyrer: Linda Bergersen, Universitetet i Oslo

13.15–13.35: Can physical exercise in old age improve memory and hippocampal function?
Emrah Duezel, University Hospital Magdeburg, Germany

13.35–13.55: Irisin – Their Role in the Nervous System and as a Mediator for Beneficial Effects of Exercise on the Brain
Christiane Wrann, 
Massachusetts General Hospital and Harvard University, USA

13.55–14.15: Virtual reality in translational neuroscience
Christian Doeller, Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU


14.15–14.30: CONCLUDING REMARKS


Logoer Exercise in Medicine

The 7th Seminar on Exercise in Medicine i Trondheim den 14. og 15. desember 2017 samlet unge og erfarne forskere innen alt fra befolkningsstudier, klinisk kardiologi, trening som medisin og grunnleggende mekanismer i hjerte- og karsystemets funksjon. Hovedformålet var å diskutere de siste framskrittene i bruken av trening som medisin i en uformell og intim setting. Alle foredrag var på engelsk.

I forbindelse med Exercise in Medicine arrangerte vi også et kveldsseminar kalt Man in Extreme Environments fredag 15. desember. Her deltok noen av de mest erfarne naturoppdagerne i verden.

Les mer om Man in Extreme Environments

CERG er verter for Exercise in Medicine-seminaret, som arrangeres i samarbeid med:

CERG-logo

 

Jebsen-logo

 

NTNU-logo

 

EU 7 Framework-logo

 

NORHEART-logo

 

Forskningsrådet-logo