PAI og kondisjon som medisin for bedre helse

PAI og kondisjon som medisin for bedre helse

Arrangement: Expomotricidad 2018
Når: Tirsdag 30. oktober – fredag 2. november 2018
Hvor: Medellìn, Colombia

ExpoMotricidad-kongressen er blant de mest anerkjente innen fysisk og aktivitet i helse i Latin-Amerika. I 2018 var CERGs leder Ulrik Wisløff og nestleder Øivind Rognmo invitert for å holde hele fire foredrag på kongressen.

Øivind gav interesserte tilhørere et historisk blikk på anerkjennelsen av trening som medisin for en rekke ulike sykdomstilstander, og gav tips om hva slags styrke- og utholdenhetstrening som forbedrer helsa mest effektivt. Ulrik fortalte hvorfor god kondisjon er så viktig, og hvordan man enkelt kan måle kondisjonen nokså nøyaktig ved hjelp av CERGs kondiskalkultator. Han hadde også et foredrag om hvordan CERG jobber med å gjøre PAI til en ny verdensstandard for fysisk aktivitet.

ExpoMotricidad-kongressen i Colombia 2018

Øivind Rognmo og tilskuere på ExpoMotricidad i Colombia 2018
Øivind Rognmos viktige foredrag om trening som medisin ble godt tatt imot av denne gjengen fra Cordoba.

Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim