Hvordan få flere hjertepasienter til å trene?

Hvordan få flere hjertepasienter til å trene?

Arrangement: Hjerterehabiliteringsseminar
Når: Fredag 28. september 2018
Hvor: LHL-sykehuset, Gardermoen

Bare en av fire norske hjertepasienter deltar på organisert hjerterehabilitering etter å ha fått blokket ut trange blodårer i hjertet, og få er så fysisk aktive som de bør være for å hindre ny hjerte- og karsykdom. Det ønsker vi å gjøre noe med, og flere av CERGs forskere er en del av Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin. Kompetansetjenesten har som mål å gjøre trening til en like naturlig del av behandlingen for hjerte- og karsykdom som medikamenter, og stilte mannsterke på det årlige hjerterehabiliteringsseminaret Ressurssenter for hjerterehabiltering i Helse Sør-Øst arrangerte på det splitter nye LHL-sykehuset Gardermoen 28. september 2018 .

Hvordan få flere på hjerterehabilitering?

Hjerterehabilitering har høyeste grad av anbefaling i retningslinjene, men likevel deltar altså bare et fåtall av pasientene. Hva må gjøres for at flere pasienter skal få tilbud om og delta på rehabilitering? Det var tema for paneldebatten vår postdoktor Inger-Lise Aamot deltok i. Inger-Lise leder Trening som medisin, og utgjorde debattpanelet sammen med fire andre framtredende personer innen hjerterehabilitering i Norge. Debatten ble ledet av CERGs kommunikasjonsrådgiver Anders Revdal.

I tillegg holdt Inger-Lise innlegget "Når er det trygt å trene: Hva sier guidelines, hva sier forskning og hva er praksis?". Også CERG-stipendiat Knut Asbjørn Rise Langlo hadde et inlegg på seminaret, hvor han presenterte en studie fra sitt doktorgradsprosjekt om videobasert telerehabilitering for pasienter med hjertesvikt. Du kan se kortversjonen av innleggene til både Inger-Lise og Knut Asbjørn i videoene under bildene.

CERG-stipendiat Knut Asbjørn Rise Langlo presenterte forskningsprosjektet sitt om telerehabilitering ved hjertesvikt.
CERGs Anders Revdal ledet debatten om hjerterehabilitering. Panelet bestod av Bjørnar Andreassen fra Helsedirektoratet, Inger-Lise Aamot fra CERG og Nasjonal kompetansetjeneste Trening som Medisin, Frode Jahren fra LHL, Elise Sverre fra Drammen sykehus og Siv Olsen fra Nordlandssykehuset.

 


Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim