Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder:

Kommunikasjonsansvarlig for campusutvikling på NTNU.

 • Intern- og eksternkommunikasjon - strategi, plan og gjennomføringsansvar
 • Rådgivning, koordinering og lederstøtte, primært innen endringskommunikasjon
 • Innholdsproduksjon og utviklingsarbeid, hovedsaklig i digitale kanaler

 

Bakgrunn:

2012 - 2015: Kommunikasjonsrådgiver, HiST - prosjekt og endringskommunikasjon

 • Ansvar for kommunikasjon og prosessledelse (brukerinvolvering) i HiSTs campusutvikling. 
 • Ansvar for brukerinvolvering - strategi, plan og aktivitetsansvar - i HiSTs campusutviklingsprosjekter.
 • Operativ leder for delprosjekt kommunikasjon og leder for ressursgruppe internkommunikasjon i Sikker drift i Fusjonsprosjektet (2015). 
 • Kommunikasjons-ansvarlig for prosjektene i IT-programmet ISiHiST.

2011 - 2012: Kommunikasjonsansvarlig, LOS-programmet i Forsvaret

 • Ledet kommunikasjonsarbeidet for programmets to utviklingsprosjekter innen HR og logistikk. 
 • Kommunikasjonsrådgiver for programmets ledelse og prosjektledere.
 • Utvikling og gjennomføring av kommunikasjonsstrategi og planer.
 • Redaktøransvar for programmets og underliggende prosjekters inter- og intranettsider.
 • Ansvarlig for mediehåndtering.

2008 - 2011: Kommunikasjonsansvarlig, Logistikkprosjektet i Forsvaret

 • Rådgivning for prosjektledelsen, utvikling av strategi og planer, gjennomføring av kommunikasjonstiltak, produksjon av informasjonsmateriell. 
 • Redaktøransvar for inter- og intranett.
 • Teamleder for kommunikasjon og informasjonhåndtering i prosjektet.

       - 2008: Freelance historieforteller og teaterpedagog

 

Utdanning:

 • 2009-2012: Forsvarets utdanning i prosjektledelse
 • 2011         : Praktisk kommunikasjonsarbeid, Høgskolen i Bergen
 • 2005-2008: Master i Kultur- og idéstudier, Universitetet i Oslo
 • 2002-2005: Høgskolekandidat i Drama- og teaterkommunikasjon, Høgskolen i Oslo
 • 2000-2002: Bachelor i Kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo

Verv:

 • 2016 -2017: Styremedlem i Kommunikasjonsforeningen Trøndelag
 • 2016/2017: Fagansvarlig for Høstseminaret 2017 (Kommunikasjonsforeningen)