Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder:

Kommunikasjonsansvarlig for campusutvikling på NTNU:

Leder NTNUs kommunikasjonsarbeid knyttet til de statlige investeringsprosjektene i NTNUs campus. Fagleder for to kommunikasjonsrådgivere.

Er fast stedfortreder for prosjektdirektør og har ulike roller i prosjektstyring og prosjektledelse.

 • Intern- og eksternkommunikasjon - strategi, plan og gjennomføringsansvar
 • Samfunns- og myndighetskontakt
 • Presse- og mediekontakt
 • Rådgivning, koordinering og lederstøtte, primært innen endringskommunikasjon
 • Prosessledelse, arrangement, workshops og informasjonsmøter
 • Innholdsproduksjon og utviklingsarbeid, hovedsaklig i digitale kanaler

Bakgrunn:

Vår 2022: Ledet NTNUs arbeid i oppdrag med redefinering av NTNU Campussamling

Høst 2020/Vår 2021: Fungerende fagansvarlig for brukerinvolvering

Vår 2020: Fungerende prosjektplanlegger/fremdriftsplanlegger

2016: Ledet utredning av administrativ organisering av kommunikasjonsfeltet etter fusjon.

2015: Ledet arbeidet med sikker drift innenfor kommunikssjonsfeltet frem mot fusjon.

2012 - 2015: Kommunikasjonsrådgiver, HiST - prosjekt og endringskommunikasjon

 • Ansvar for kommunikasjon og prosessledelse (brukerinvolvering) i HiSTs campusutvikling. 
 • Ansvar for brukerinvolvering - strategi, plan og aktivitetsansvar - i HiSTs campusutviklingsprosjekter.
 • Kommunikasjonsansvarlig for prosjektene i IT-programmet ISiHiST.

 

2008 - 2012: Kommunikasjonsansvarlig for utvikling av Forsvarets virksomhetsstyringssystem (ERP-system) innen logistikk og HR

 • tidligfase prosjektplanlegging
 • endringsledelse og lederstøtte til organisasjonsutvikling
 • kommunikasjonsstrategi og -planlegging
 • rådgiving, tilrettelegging for og gjennomføring av kommunikasjonsaktiviteter
 • drift av kommunikasjonskanaler og operativ utforming og innholdsproduksjon
 • deltaker i utvikling og spesifisering av funksjonalitetskrav til nytt intranett for Forsvarets 16 000 ansatte
 • Ansvarlig for håndtering av presse/media
 • Fagleder for team for kommunikasjon og informasjonshåndtering

 

2002 - 2008: Freelance historieforteller og teaterpedagog

Utdanning:

 • 2009-2012: Forsvarets utdanning i prosjektledelse
 • 2011         : Praktisk kommunikasjonsarbeid, Høgskolen i Bergen
 • 2005-2008: Master i Kultur- og idéstudier med fordypning i teatervitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2002-2005: Høgskolekandidat i Drama- og teaterkommunikasjon med fordypning i dramaturgi og historieforteling, Høgskolen i Oslo
 • 2000-2002: Bachelor i Kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo

Verv:

 • 2016 -2017: Styremedlem i Norsk Kommunikasjonsforening Trøndelag
 • 2016/2017: Fagansvarlig (leder programkomiteen) for Høstseminaret 2017 (Norsk Kommunikasjonsforening, nasjonal konferanse)