Delprosjekt P0: Infrastruktur og landskap

Delprosjekt P0: Infrastruktur og landskap

Foto: NTNU

P0 Infrastruktur og landskap er prosjektet som skal sørge for at den nye campusen blir bundet sammen med de eksisterende bygningene på NTNU Gløshaugen/sydområdet. Prosjektet omfatter alle deler innen infrastruktur, som høyspenning, vann og avløp, fjernvarme, IT/signaler og overvann.

Toggler 1

I prosjektet inngår:

 • Tilrettelegging for infrastruktur for nybygg og ombygging av eksisterende bygg
 • Tilrettelegging for utbygging på andre NTNU-tomter i delområdene
 • Oppgradering av eksisterende, eldre ledningsnett på Gløshaugen
 • Generell forsterkning av forsyningssikkerheten til Gløshaugen
 • Krav fra Trondheim kommune (separering overvann/spillvann) på Gløshaugen.

Det skal også utføres arbeider som kommer som konsekvens av infrastrukturprosjektet og delprosjektene, herunder landskapsarbeid, rekkefølgekrav og fylling i Høgskoledalen.

Oppdateres.

Toggler 2

Oppdateres.

Delprosjektets styringsgruppe har som hovedoppgave å sørge for at NTNUs virksomhetsutvikling legger premisser og rammer for delprosjektets utvikling, slik at utviklingen av delprosjektet går i takt med utviklingen av virksomheten.  

Mandat for delprosjektets styringsgruppe innebærer ulike roller ovenfor NTNU og ovenfor byggeprosjektet.

Styringsgruppen består av: 

 • Leder, repr. for Eiendomsdirektør: Trond Rikhard Haugen
 • Medlem, representant for Prosjektdirektør OI-CU (Kval.leder bygg og utomhus): Elisabeth Lægdheim
 • Medlem, representant for IT-direktør: Arne Dag Fidjestøl 
 • Medlem, representant for tillitsvalgte: Morten Kvamme
 • Medlem, studentrepresentant: Øystein Fruseth Christiansen
 • Medlem, representant fra verneombudslinja: Heidi Camilla Egseth
 • Medlem, representant fra Sit (observatør)

Sekretariat og andre: 

 • Prosjektleder (fagleder elektro): Frode Dahl
 • Prosjektstøtte, sekretær (fagansvarlig plan- og byggesak): Sigbjørn Hessaa