Bakgrunn og aktiviteter

Fagleder for VVS ved Campusservice.

Jeg har i min stilling da ansvar for personal, økonomi og fag.

Området består av 31 medarbeidere bestående av ingeniører og fagfolk som jobber innen følgende områder:

Ventilasjon, inneklima, rørlegger, blikkenaslager, sprinkler/slukkeutstyr, kjøleteknikk, sentral driftskontroll/automasjon, industrimekanikk, energiledelse/enøk, heis og kran.

Vi har det faglige ansvar for vårt område i alle NTNU sine bygg, og jobber tett med forskning og undervisningsmiljøene for å dekke de behovene som kjernevirksomheten måtte ha.

Vi jobber for at du skal ha en trygg og god arbeidplass. Ansvarsområdet vårt innebærer energioppfølging og produksjon av termisk energi og smarte tekniske løsninger for at NTNU skal være et glitrende grønt universitet og nå sine mål på klima og bærekraft.

Fagfelt som dekkes hos oss er som følger:

Rørteknikk:

Arbeider med rørtekniske anlegg innen hele spektret for rørleggerfaget: sanitær, varme og kjøleanlegg, bunnledninger, forskningsrigger og labvirksomhet. Alt fra driftsoppdrag til tunge vedlikeholdsoppdrag. I tillegg til dette ligger branntekniskkontroll sprinkler og slukkeutstyr

Klimateknikk:

Drift og vedlikehold av VVS tekniske anlegg, Inneklimaproblematikk, ventilasjon og blikkenslager, mekanisk arbeid, kjøle og varmeteknikk, FDV av heiser, kraner og andre løfteinrettninger, samt mye annet relatert arbeid.

Enøk & automasjon:

Styring og overvåkning av VVS tekniske anlegg via Sentral driftskontroll, energiovervåkning med eget EM system og utarbeidelse av analyser og tiltak. Alarmhåndering av kritiske funksjoner mot bruker og NTNU sin vektertjeneste.

Teknisk beredskap:

Teknisk beredskapsvakt som dekker hele NTNU i Trondheim. Vi er i tjeneste 24/7-365 for å ta vare på NTNUs verdier og sørge for at NTNU sine bygg fungerer og er trygge å bruke.