Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • IT-ansvarlig på Instituttet for produktdesign
  • HMS-koordinator
  • Data-program koordinator Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Verv: 

Hovedtillitsvalgt for NITO NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Jasinski, Marek Edward; Søreide, Fredrik; Gundersen, Jostein; Kvamme, Morten. (2002) Rapport. Marinarkeologisk forundersøkelse i forbindelse med planlagt gassrørledning til Skogn. Feltarbeid 2001 - Anlegg ved Fibortangen. 2002.
  • Jasinski, Marek Edward; Søreide, Fredrik; Gundersen, Jostein; Kvamme, Morten. (2001) Marinarkeologisk forundersøkelse - Planlagt gassrørledning Ormen Lange - Rapport 2001. 2001.
  • Kvamme, Morten; Søreide, Fredrik. (1998) Undersøkelse med sidesøkende sonar i Trondheim Havn. 1998.
  • Kvamme, Morten; Søreide, Fredrik. (1998) Undersøkelse med sidesøkende sonar i området rundt Melkøya ved Hammerfest i forbindelse med marin arkeologiske forundersøkelser for Snøhvit prosjektet. 1998.
  • Søreide, Fredrik; Kvamme, Morten; Jasinski, Marek Edward. (1998) Forundersøkelse. Planlagt gassrørledning mellom Snøhvitfeltet og Melkøya. Vurdering av om innsamlet underlagsmateriale kan benyttes for marin arkeologiske undersøkelser. 1998.
  • Søreide, Fredrik; Kvamme, Morten. (1997) Jedinorog. Oppmåling av lokaliteten med Simrad HPR 300P undervanns posisjoneringssystem. 1997.