Søvnproblemer er landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem. Det finnes god behandling, men det er ofte lange ventelister til tilbudene som finnes. Kan et lavterskeltilbud med gruppebasert behandling ha god effekt for de som sliter med søvnløshet?

Det vil vi finne ut med dette forskningsprosjektet.

Er du interessert i å delta i studien? Les mer og meld din interesse

 • 25 Frisklivssentraler over hele landet deltar i studien
 • Sov godt-kursene foregår på ulike tidspunkt og hyppighet fra kommune til kommune
 • Datainnsamlingen startet opp høsten 2022 og varer fram til 2024

Det antas at over 30 prosent av befolkningen sliter med søvnproblemer og at 10-15 prosent har kronisk søvnløshet. Blant pasienter med vanlige lidelser i primærhelsetjenesten antas det at opptil 70 prosent sliter med dårlig søvnkvalitet eller utilstrekkelig søvnvarighet.

Behandling av søvnløshet

Pasienter som lider av søvnløshet blir ofte behandlet med sovemedisin, noe som er anbefalt i kortere perioder fordi det kan gi tilbakefall av symptomer etter endt behandling og bivirkninger. De vanligste ulempene ved bruk av sovemedisin er:

 • ”Hangover”: tretthet dagen etter inntak av sovemedisinen
 • Sovemedisinen mister effekten på grunn av økt toleranse
 • Avhengighet
 • Hukommelsesproblemer
 • Unormal søvn: forstyrrelse av søvnstadiene

Noe av årsaken til den omfattende bruken av sovemedisiner skyldes manglende kunnskap om behandling av søvnproblemer og få ikke-medikamentelle behandlingstilbud.

Mann som sover i seng, vekkerklokke på nattbordet
Kognitiv atferdsterapi for søvnløshet anbefales av helsemyndighetene. Forskningen skal se på om behandlingen gir like god effekt også som gruppekurs (Illustrasjonsfoto: iStock)

Behandling av søvnproblemer uten medisiner

Forskning viser at behandling av søvnproblemer uten medisiner, såkalt ikke-medikamentell behandling, har god langtidseffekt ved kronisk søvnløshet. Over 80 prosent av personer som får individuell, strukturert ikke-medikamentell behandling opplever bedre søvn som gjør at de fungerer bedre på dagtid.

Den beste ikke-medikamentelle behandlingen kalles kognitiv atferdsterapi for søvnløshet (cognitive behavioral therapy for insomnia – CBT-I). Denne behandlingen er anbefalt av helsemyndighetene for personer som sliter med søvnløshet, og baseres på følgende læringspsykologiske prinsipper:

 • Rådgivning om søvnhygiene
 • Avspenningsteknikker
 • Kartlegging og endring av tanker om søvn og søvntap
 • Stimuluskontroll (styrkning av forholdet mellom søvn og seng/soverom)
 • Søvnrestriksjon (begrense tiden man oppholder seg i sengen)

Dessverre er det begrenset tilgang til slik kognitiv atferdsterapi for søvnløshet (CBT-I) på grunn av mangel på kvalifisert helsepersonell og lange ventelister hos søvnspesialist. Et gruppebasert søvnkurs, basert på prinsippene av CBT-I, tilbys i dag i ca. 50 av landets frisklivssentraler.

I dette forskningsprosjektet vil vi teste effekten av dette gruppebaserte behandlingstilbudet; gir det bedre søvnkvalitet og livskvalitet hos voksne som sliter med søvnløshet?

Hvis vi finner ut vi at søvnkurset har en gunstig effekt på søvnkvalitet og livskvalitet, vil det være mulig å iverksette søvnkurset som et lavterskeltilbud i flere norske kommuner. Dette vil kunne avlaste helsetjenesten, og bidra til at en større andel av voksne som sliter med søvnløshet får tilbud om medisinfri behandling i primærhelsetjenesten.

Maria Hrozanova
Maria Hrozanova
Profilside NTNU | + posts