Hvordan opplever kvinner barselskontrollen hos fastlegen noen uker etter fødsel? Og hvordan opplever de oppfølgingen hos fastlegen underveis i svangerskapet?

De fleste kvinner oppsøker fastlegen for barselkontroll noen uker etter fødsel. Denne kontrollen har fokus på mors fysiske og psykiske helse. Kontrollen er stadig viktigere pga tidlig hjemreise etter fødsel. Vi ønsker å tilby god oppfølging og det er viktig for oss å kartlegge hva kvinner synes er viktig, hva de er fornøyde med og hva de ønsker annerledes i oppfølgingen gjennom svangerskap og etter fødsel hos fastlege og jordmor.

Christine Agdestein og kvinne med nyfødt barn
Fastlege og stipendiat Christine Agdestein sammen med Amalie Rodum og hennes nyfødte datter. (Foto: Håvard Skjellegrind)

NTNU og Helse Nord-Trøndelag er i gang med et forskningsprosjekt som skal kartlegge kvinners erfaringer med fastlegers svangerskap- og barselomsorg, og identifisere faktorer som påvirker deres opplevelse. Studiens hovedfokus er hvordan kvinner opplever denne barselkontrollen hos legen etter fødselen. Det er også spørsmål om selve svangerskapet. Målet er å forbedre tilbudet til gravide og barselkvinner.

Kvinner som har født ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos mellom 1. juli og 15. november har fått invitasjon til studien via HelseNorge.no. Det får et elektronisk spørreskjema, som tar ca. 10 minutter å fylle ut, og det er anonymt. Det blir sendt ut ny invitasjon til de som føder senere.

Fastleger fra hele landet vil også invitere kvinner til å delta i studien, gjennom et landsdekkende allmennmedisinsk forskningsnettverk som heter PraksisNett. Slik kan forskningsprosjektet finne ut om det er forskjeller mellom ulike landsdeler.

Invitasjonene sendes ut nå, og vi håper virkelig at mange ønsker å svare, slik at vi får best mulig kunnskap om hva som er viktig for kvinnene. Dette er viktig kvinnehelseforskning, sier Agdestein.

I dette forskningsprosjektet samarbeider jeg med førsteamanuensis og gynekolog Julie Horn ved Helse Nord-Trøndelag. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Bente Prytz Mjølstad ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet ved NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Christine Agdestein
Christine Agdestein
Spesialist i allmennmedisin, fastlege og stipendiat | Profilside NTNU | + posts

Fastlege i Steinkjer og stipendiat ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU.