Sliter du med søvnen?

Sliter du med søvnen?

  
Medisinfri søvnbehandling i primærhelsetjenesten er et forskningsprosjekt som skal undersøke om kurset Sov godt har en gunstig effekt på søvnkvalitet og livskvalitet. Kurset er for de som sliter med søvnløshet.

Sov godt er et kurs utviklet av Helsedirektoratet og tilbys som et lavterskeltilbud i kommunene. 

Vil du vite mer om forskningsprosjektet?

Denne filmen forklarer hva forskningsprosjektet handler om. Rekruttering er nå avsluttet, så du kan ikke lenger melde deg som deltaker.

figur som viser stegene i deltakelse: 1: gjøre seg kjent, 2: fylle ut skjema, 3: samtykke, 4: plassere i gruppe, 5: datainnsamling

Undersidene

Se hvordan vi har rekruttert deltakere

Mer om hvordan vi har rekruttert deltakere til dette forskningsprosjektet.

 

Om søvnkurset og forskningsprosjektet

Mer om søvnkurset Sov godt og hva det innebærer å delta i denne gruppebaserte ikke-medikamentelle behandlingen mot søvnløshet. 

 

Les mer om søvnproblemer

Søvnløshet er et utbredt og undervurdert folkehelseproblem.

 

 

Lege eller fysioterapeut?

Lege eller fysioterapeut?

Har du pasienter med søvnproblemer?

Da kan kanskje deltakelse i denne studien foreslås som et alternativ.

Se mer om studien her

 

For spørsmål, kontakt:

For spørsmål, kontakt:


Kommuneliste

Kommuner 

Alle voksne som sliter med søvnløshet er velkommen til å delta i studien. Forskningsprosjektet foregår på frisklivssentralene i disse kommunene: 


Frisklivssentralene

Alle frisklivssentraler som tilbyr det gruppebaserte søvnkurset Sov godt er velkommen til å delta i forskningsprosjektet. 

Informasjon til Frisklivssentraler


Kompetansebank for frisklivssentraler