To glade turgåere med hendene i været.
Foto: Colourbox

Da jeg startet på medisinstudiet i 2015 var det med stor iver for alt jeg skulle lære om menneskekroppen, og alt jeg skulle lære om det vi må forske mer på. Det var vel kanskje det siste som pirret min nysgjerrighet mest.

Du tenker muligens at jeg snakker om bestemte medikamentelle kurer som kan behandle alvorlige sykdommer, men ikke i dette tilfellet. Jeg tenker på helsefremming, forebygging og hvordan vi kan ha en bærekraftig helse i fremtiden. Selv om det er mye flaks og uflaks når det kommer til sykdom og helse, så er det også mye vi til en viss grad kan påvirke selv. Hvordan kan vi på best mulig måte leve våre liv slik at vi senker risiko for sykdom, og samtidig har god livskvalitet? 

Spesielt en faktor fanget min oppmerksomhet tidlig på studiet: fysisk aktivitet. Det finnes mye forskning som viser at det å være fysisk aktiv er gunstig for helsa vår. Fysisk aktivitet kan både forebygge og behandle ulike tilstander som for eksempel depresjon1,2, forhøyet blodtrykk og forhøyet kolesterol.3 Fysisk aktivitet har mulighet til å påvirke helsa vår og er sentral for å styrke folkehelsa fremover, men også viktig for personlig livskvalitet. En nylig kartlegging av fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge, gjort i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Norges Idrettshøgskole, konkluderer med at det er et betydelig potensial for økt fysisk aktivitet i befolkningen og spesielt blant de som er eldst.4

Mange av oss er klar over de mange godene knyttet til regelmessig fysisk aktivitet, men likevel kan det være vanskelig å prioritere aktivitet i hverdagen. Det å klemme inn enda mer i en allerede hektisk hverdag kan kjennes uoverkommelig. I dag vil jeg utfordre deg til å ta ett valg hver dag, tilpasset dine forutsetninger og din hverdag, som gjør at du er litt mer aktiv. Det kan være å ta trappa i stedet for heisen, hopp av bussen ett stopp tidligere slik at du kan gå siste del, legge inn noen minutters aktivitet foran TV-en, eller noe helt annet. Det er ikke så veldig viktig hva du velger. Det er nemlig det som er så flott med fysisk aktivitet; alt er bedre enn ingen ting!5

Referanser:

1.           Singh B, Olds T, Curtis R, et al. Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. Br J Sports Med. Feb 16 2023;doi:10.1136/bjsports-2022-106195

2.           Pearce M, Garcia L, Abbas A, et al. Association Between Physical Activity and Risk of Depression: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry. Jun 1 2022;79(6):550-559. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.0609

3.           Barone Gibbs B, Hivert MF, Jerome GJ, et al. Physical Activity as a Critical Component of First-Line Treatment for Elevated Blood Pressure or Cholesterol: Who, What, and How?: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension. Aug 2021;78(2):e26-e37. doi:10.1161/hyp.0000000000000196

4.           Hansen B.H., Steene-Johannessen J., Kolle E., Udahl K., Kaupang O.B., Andersen I.D., Teinung E., Ekelund U., Nystad W., Anderssen S.A.   Nasjonalt kartleggingssystem for fysisk aktivitet og fysisk form. Kartlegging av fysisk aktivitet blant voksne og eldre 2020-22 (Kan3). 2023. https://www.fhi.no/publ/2023/kartlegging-av-fysisk-aktivitet-blant-voksne-og-eldre-2020-22-kan3/

5.           Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med. Dec 2020;54(24):1451-1462. doi:10.1136/bjsports-2020-102955

Portrett av Maren Lerfald
Maren Lerfald
Stipendiat at NTNU - ISM | Profilside NTNU | + posts