Blogginnlegg til inspirasjon for andre som jobber med å fremme teamarbeid og faglig engasjement hos sine studenter.

Hvorfor?
Vi deltar i prosjektet “På tvers av fjord og fjell”, som er et DIKU-finansiert samarbeidsprosjekt mellom NTNU i Gjøvik, NTNU i Ålesund og NTNU i Trondheim. For å nå målene i prosjektet har vi sammen med andre deltagere i prosjektet utviklet læringsaktiviteter som digitale samhandlingsverktøy (lærebokser) og nye innovative måter å simulere på (øvebokser).  

Teamarbeid og pasientsikkerhet – der studentene lærer med og av hverandre, får innsikt i hverandres profesjoner og forberedes til å arbeide sammen i team i det virkelige liv til det beste for pasienten.

Hvem?
ABIOR-studentene som deltok i traumeuken er studenter i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie og 3.års-studenter i bachelor i radiografi. Engasjerte faglærere fra de fem utdanningene driftet de praktiske øveboksene.

Hvordan?

  • Læreboks og øveboks, tverrfaglig samarbeid om teori og praksis
  • Klarer vi å slippe ut? – Pedagogiske Escape Rooms
  • Å være pasient i akuttmottaket – vi testet ut VR
  • Gjør det selv – Studentdrevet simulering
  • Levende barn som markører
  • Lytte, se, prøve selv – Ferdighetstrening
  • Radiografi med for første gang – samarbeid mellom Bachelor og Master

15 stasjoner med teoretiske lærebokser og praktiske øvebokser ventet 108 ABIOR-studenter da de møtte opp på Øya Helsehus i traumeuken i Trondheim i uke 11. Studentene ble delt inn 15 tverrfaglige grupper, og i Traumeuken ventet en omfattende rullering.

Rotasjonsplan dag 2.

Læreboks og øveboks – tverrfaglig samarbeid om teori og praksis
Rotasjonsplanen sikret at alle studentene visste hvor de til enhver tid skulle møte og hvilken læreboks eller øveboks de skulle arbeide med. Både de teoretiske læreboksene og de praktiske øveboksene varte i 45 minutter.  

En teoretisk læreboks omhandler et aktuelt tema, som for eksempel kommunikasjon i traumeteamet. Læreboksene ble laget i H5P og inneholder spørsmål til refleksjon og fordypningsstoff i form av videosnutter, podkasts, intervjuer og lignende, som studentene gjennomgår i felleskap rundt gruppebordet. Øveboksene er praktiske stasjoner med nye, innovative måter å simulere på samt ferdighetstrening.

Studenter samarbeider i klasserom med skjermer.
Her jobber studentene med en av de åtte teoretiske læreboksene utviklet i prosjektet. Undervisningsrommet ØH-A2 er spesielt tilpasset denne typen gruppearbeid, og består av 18 tilsvarende bord med tilhørende skjerm. Foto: Marit Stuedahl
Faktaboks: I et Escape Room, blir et team av spillere innestengt i et fysisk rom der de presenteres for en fengslende historie og en utfordrende oppgave. Gjennom interaksjon med omgivelsene oppdages skjulte hint som hjelper teamet med å løse oppdraget slik at de finner nøkkelen de trenger for å slippe ut av rommet.

Jakten på riktige clues
I Escape Room Primærundersøkelsen samarbeidet studentene gjennom en primærundersøkelse for å finne clues som ledet dem frem til tallkodene på et låst skrin. Clues kunne for eksempel være riktig observasjon av respirasjonslyd eller å finne riktige opplysninger på skjema som fulgte med. Pasienten var en simulator med blant annet lungelyder synkronisert med respirasjonshastigheten.


Gameplay
I briefingen av Escape Room presenteres studentene for Gameplay før de går i gang med å løse oppgaven.
Oppgave: Gameplay i primærundersøkelsen
Kvinne 65 år fraktes til St.Traume Hospital. Hun tas imot av traumeteamet Team Travelt, men de må imidlertid raskt løpe i et annet traumemottak, og dere Team-ABIOR-student skal ta imot, og vurdere pasienten.Svarene dere får fra denne vurderingen vil hjelpe dere med å finne løsningen.
Hint: Primærundersøkelse, tallkoder

Riktig svar gir riktig siffer
I Escape Room Nevro fant studentene til slutt tallkodene til hengelåsene på de mystiske skrinene ved å oppsummere kunnskapene sine sammen i en quiz i H5P. Men først måtte studentene identifisere og utføre konservative tiltak til nevrointensivpasienten etter at han var blitt forlatt av Team Travelt.

Bokstavkrøll i skrinet
Ved hjelp av faglig kunnskap, samarbeid og problemløsningsskills kom studentene frem til tallkoder som åpnet hemmelige skrin. Her måtte studentene jobbe sammen for å finne løsningsordene.

Studentdrevet simulering
Her er studentene i gang med studentdrevet simulering på stasjonen øveboks thoraxdren. En av studentene loset gruppen gjennom simuleringens tre elementer; briefing, simulering og debriefing. Faglærerne hadde forberedt laminerte kort med beskrivelse av de tre trinnene på forhånd. Her er operasjonssykepleierstudent Lene Jenssen i ferd med å rydde opp etter simuleringsøvelsen, mens intensivsykepleierstudent Stine Merethe Vik Olsen assisterer.

Student ligger med VR-briller på.
Foto: Kjersti Natvig Antonsen

På nært hold
Nytt element i årets traumeuke var en stasjon der studentene la seg på pasientbårer og deltok i et traumemottak fra pasientens perspektiv gjennom 360°film i VR-briller. Filmen var en one-take tatt opp ved NTNU Gjøvik, under deres traumeuke tidligere i år. I tillegg til å få kjenne på opplevelsen av å være pasient i traumemottak, fikk studentene en unik sjanse til å se gjennomføringen av et traumemottak og teamarbeid på nært hold. Etterpå reflekterte studentene sammen over opplevelsen og inntrykk gjennom en debriefing ledet av faglærer. Å få være kreativ og utvikle nye ideer og pedagogiske virkemidler inspirerer oss som faglærere, og det er ekstra moro når studentene opplever nyvinningene våre som spennende og lærerike.

Studenter øver på praktiske ferdigheter på babydukke.
Her er intensivstudent Karoline Almaas i gang med å øve på praktiske ferdigheter. Foto: Knut Rangøy
 

Lytte, se og prøve selv
På stasjonen Luftvei fikk studentene innblikk i luftveishåndtering til barn og voksne. Faglærere fra anestesiutdanningen bidro med bedside undervisning og veiledning og studentene fikk prøve ulike teknikker for luftveishåndtering selv. Her er intensivstudent Karoline Almaas i gang med å øve på praktiske ferdigheter.

Sammen er vi dynamitt
På stasjonen øveboks CT fikk studentene øvd på teamarbeid under transport og forflytning av en traumepasient påkoblet masse utstyr. Pasienten ble fraktet fra pasientrom til CT-lab, og fra seng til CT-benk. Studentene fikk i tillegg øvd på praktisk strålevern, flott å ha med 3.års radiografistudenter og deres faglærere på denne øveboksen.   

Levende barn
Nytt av året var også at vi hadde med barn som markører ved to av øveboksene, i motsetning til fjorårets bruk av junior simulator. Trekløveret var kjempeflinke og tålmodige. De syntes det var gøy, men var såklart slitne etter fremragende skuespill der de utfordret studentene på ekte kommunikasjon med barn.

Som kappe rundt dagene medteamarbeid i gruppene ventet to dager med forelesninger knyttet til aktuelle traumetematikker. Disse var det Ulrika Eriksson og Dag Uno Furuknap som sto for. Prosjektet hadde også samlet relevante ressurser for studentene i Blackboard og utviklet en introduksjon til traumeuken i scrollehistorien Henrik skader seg – en forelesning om traumebehandling i samarbeid med MedEasy.

Ordsky

En intens og artig uke er over. Litt utladet! Det er mye jobb som ligger bak, men når tilbakemeldingene fra studentene er som over får en jo lyst til å gjøre det igjen. Håper denne bloggen kan være til inspirasjon for andre som er opptatt av teamarbeid og faglig engasjement for sine studenter.

På stasjonen øveboks CT fikk studentene øvd på teamarbeid under transport og forflytning av en traumepasient påkoblet masse utstyr.
På stasjonen øveboks CT fikk studentene øvd på teamarbeid under transport og forflytning av en traumepasient påkoblet masse utstyr. Foto: Kathrin Ansok

Kjersti Natvig Antonsen
Kjersti Natvig Antonsen
Profilside NTNU | + posts

Universitetslektor
NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie - ISM

Marit Stuedahl
Marit Stuedahl
Profilside NTNU | + posts

Universitetslektor
NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie - ISM