Et steg på veien: seminar om bærekraft for utdanningsledere ved fakultetet!

Hvorfor bærekraft i utdanning ved MH?

Bærekraft-perspektivet må inn i utdanningene våre på Fakultet for Medisin og Helsevitenskap (MH), for å styrke våre utdanningers evne til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og håndtering av vår tids store utfordringer. Dette er et klart mål for NTNU og for MH, i tråd med strategidokumenter på ulike nivåer, og for å oppnå NTNUs mål “Kunnskap for en bedre verden”. I NTNUs utviklingsavtale med kunnskapsdepartementet utgjør utvikling av NTNU sin rolle for bærekraftig samfunnsutvikling ett av tre mål, og det står spesifikt at «NTNU vil (…) utdanne kandidater med kunnskap og kompetanse til å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling.»

Hva er utfordringen?

Hvordan kommer vi i gang med denne utfordrende oppgaven? Bærekraft er et flertydig begrep, og innebærer tverrfaglig kunnskap og kompetanse som ikke nødvendigvis dekkes i de ulike utdanningsløpene. Vi må se alt det gode arbeidet som allerede gjøres for bærekraftig utvikling i utdanningene våre og bygge videre på dette, men samtidig ha et klart mål om å komme videre. Det haster med å komme i gang, samtidig må vi ta oss tid til å gjøre det på en god måte. Hvordan forstå oppgaven og gjøre den håndgripelig? Hvordan få tid og plass til temaet på en konstruktiv måte, for både undervisere og studenter, for å sikre en bærekraftig arbeids- og studie-situasjon? Dette var tema for et seminar for studieprogramledere ved MH og års-ledere ved medisin-studiet i mai.

Hvordan?

Målet for dette første seminaret om temaet var introduksjon og inspirasjon, mens et mer målrettet fokus om hvordan komme i gang er planlagt til høstens seminar. Seminaret var arrangert av Hilde Grimstad (PLUS-senteret ved MH) og bærekraft-koordinatorene ved INB/ MH, Tora og Julia, etter initiativ fra prodekan for utdanning ved MH, Toril Forbord. Se hele programmet av seminaret her.

I løpet av et intenst halvdags-seminar, med deltakere både fysisk lokalt og digitalt fra andre campi, var vi innom tre program-deler, som utgjorde tre forankringer:

  1. Innspill fra NTNU Bærekraft, for koordinering av temaet «oppover», til bærekraft (og utdanning) generelt, utover helsefag
  2. Diskusjon om bærekraft i utdanning på MH, for koordinering av temaet «innover», altså innad på fakultetet – hva skjer, hva har vi å bygge på, hvor vil vi videre?
  3. Innspill fra SFU-senteret Senter for bærekraft i helseutdanningene (SHE, UiO), for koordinering av temaet «utover», og få et innblikk i hva som skjer i verden der ute om helse og bærekraft (og utdanning).

I tillegg var det satt av tid til diskusjon mellom deltakerne, og innspill fra studentene våre.

Få et inntrykk av seminaret med sitater fra alle innleggs-holdere og studentene som var del av studentpanelet:


NTNU har laget en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet – den er ganske ny – og den forplikter. Den sier nemlig at NTNU skal bruke utdanningene for å sørge for at de kandidatene som trenges skal kunne være med i omstillingen. Og hva innebærer det? – Ikke bare en teoretisk og metodisk kompetanse, men også ferdigheter for å bidra inn i en endringsprosess.

Det er helt ulike synspunkt på hva bærekraft-innhold i utdanningen bør være – og det må vi respektere. Men det er noen fellesnevnere – jeg tror at de er 1) bærekraft som teori og overordnet perspektiv, 2) bærekraftutfordringene, strategiene og bidrag fra ‘vår’ disiplin, 3) nøkkelkompetanser for bærekraft.
Mitt innspill til diskusjon: Hvordan og hvorfor bærekraft er tematisk viktig for deres utdanning? Hva er ønsket læringsutbytte? Det blir en spennende diskusjon!

Helge Brattebø (Professor, leder for det tematiske satsningsområdet NTNU bærekraft)

Vi møter lite spørsmål om «hvorfor», men heller om «hvordan», vi kommer i gang med implementering av bærekraft i utdanning. Det er behov for å avklare begrepet og hva det betyr for oss på MH-fakultetet, og det er behov for kunnskap om bærekraft. Så er det en utfordring knyttet til tid til å utvikle utdanning om temaet, og koordinering av undervisning og innhold, både nedover til undervisere og oppover til det som skjer på mer overordnet nivå. Det er lite skepsis til studentenes engasjement for bærekraft blant ansatte vi har hørt fra, vi får høre mer fra studentene senere.

Som bærekraft-koordinatorer ønsker vi å bidra til å senke terskelen for å implementere bærekraft i utdanning, gjennom å bidra til å koordinere og diskutere kunnskap om bærekraft, ressurser og eksempler på tiltak på ulike nivåer, og involvere ansatte og studenter.

Tora Bonnevie (forsker/ førsteamanuensis og bærekraftkoordinator ved INB/ MH)

Det var tre ting [angående bærekraft] som sto seg ut som viktig for studentene: Det viktigste er å bli rustet til arbeidslivet, som møter oss studentene spesielt når det trolig blir mindre ressurser. Utover det er trivsel viktig for sosial bærekraft for oss studentene. Det er et sentralt moment for at studentene forblir i utdanning. Sist men ikke minst er det utdanningskvalitet.

Magnus Holm-Hagen (fysioterapistudent og fakultetstillitsvalgt MH)

Jeg opplever at når jeg snakker om klima, naturødeleggelsene og helse og ikke minst helsevesenet sin påvirkning på de globale klimaendringene – med en gang studentene blir klar over det, så blir det sånn: Hvorfor lærer vi ikke mer om det? Det er jo utrolig viktig for den fremtiden vi skal jobbe i!

Ragnhild Vereide (bærekraftsengasjert medisin-student, studentrepresentant i SHE «taskforce» som laget rapporten Klima og bærekraft i helseutdanningene)

Bærekraftmålene er et politisk prosjekt. Det er viktig å analysere selve begrepet bærekraft og hvilke betydninger det kan ha i ulike sammenhenger, og gjøre det med en kritisk analyse. Det finnes ingen ‘blueprint’ for hvordan bærekraftutfordringer skal løses.

Studentene sier «vi er fremtidenes helseledere og vi har knapt hørt ordet bærekraft». […] Det er det å få lærere med på dette som kan bli en utfordring. Timeplanene er overfylt, må noe ut for at noe nytt skal komme inn, hvordan skal vi rigge oss fremover?

Kristin Heggen (nestleder SHE)

Veien videre

Neste steg på veien blir et seminar til høsten for utdanningsledere ved MH til høsten om hvordan implementere bærekraft i utdanning!

Innspill og synspunkter? Ta gjerne kontakt med bærekraft-koordinatorene Tora og Julia!

Tora Bonnevie
førsteamanuensis og bærekraftkoordinator at NTNU | Profilside NTNU
Julia Baumgart
forsker og bærekraftkoordinator at NTNU | Profilside NTNU