Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Baumgart, Julia Kathrin; Sandbakk, Øyvind. (2016) Comparison of the test-retest reliability of physiological parameters during closed-end and incremental upper-body poling tests. International congress on science and skiing - Book of Abstracts.
  • Baumgart, Julia Kathrin; Skovereng, Knut; Sandbakk, Øyvind. (2016) Determination of the second lactate threshold in Norwegian ice sledge hockey players during upper-body poling. International congress on science and skiing - Book of Abstracts.
  • Skovereng, Knut; Sandbakk, Øyvind; Baumgart, Julia Kathrin. (2016) Gender differences in rate of perceived exertion at the first and second lactate threshold during roller skiing. International congress on science and skiing - Book of Abstracts.
  • Baumgart, Julia Kathrin; Brurok, Berit; Sandbakk, Øyvind. (2015) Efficiency during submaximal poling in elite ice sledge hockey players and able-bodied cross-country skiers. 20th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 24th - 27th June 2015, Malmö – Sweden BOOK OF ABSTRACTS.